Sinh viên tiêu biểu 5 khóa CDE đầu tiên

5/5 - (1 bình chọn)
Với mục tiêu: (1) Đào tạo kỹ sư Cầu Đường hệ Anh ngữ (CDE) tài năng đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Sinh viên CDE sau khi tốt nghiệp có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và công việc với các đối tác nước ngoài; có cơ hội tiếp tục học tập, nghiên cứu, làm việc tại các cơ sở giáo dục, nghiên cứu, cơ quan, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. (2) Tạo cơ hội cho sinh viên CDE tham gia các chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài thuộc khối Anh ngữ. (3) Trang bị cho sinh viên CDE những kĩ năng, kiến thức để có khả năng, cơ hội tìm kiếm học bổng và theo học các chương trình đào tạo sau đại học tại các trường đại học nước ngoài danh tiếng.
Năm 2012, Khoa Cầu Đường tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Cầu Đường hệ Anh Ngữ với lớp 57CDE gồm 56 sinh viên. Đến năm 2021, các bạn sinh viên 61CDE tốt nghiệp đánh dấu 5 khoá CDE đầu tiên ra trường.
 
Rất nhiều sinh viên CDE sau khi ra trường đã đạt được những thành công nhất định. Nhiều bạn du học hoặc làm việc cho các cơ quan, tổ chức tại nước ngoài. Trong số các sinh viên CDE, có thể kể đến 11 bạn sinh viên giỏi và xuất sắc sau đây:
(1) Nguyễn Văn Thuật (57CDE):
– Quê quán: Nam Hà
– ĐTBTL: 3,45 (Giỏi)
– Thành tích nổi bật: Giải Nhì Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Xây dựng năm học 2015-2016; Học bổng Đỗ Quốc Sam năm học 2015 2016
– Hiện công tác tại: Trung tâm TVTK Kết cấu công trình, Tổng Công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI)
(2) Đinh Quang Phú (57CDE):
– Quê quán: Gia Lai
– ĐTBTL: 3,44 (Giỏi)
– Thành tích nổi bật: Giải Nhì Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Xây dựng năm học 2015-2016
– Hiện công tác tại: Trung tâm TVTK Kết cấu công trình, Tổng Công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI)
(3) Yeng Sovann (57CDE):
– Quê quán: Campuchia
– ĐTBTL: 3,30 (Giỏi)
(4) Trịnh Phúc Thành (58CDE):
– Quê quán: Hà Nam
– ĐTBTL: 3,25 (Giỏi)
– Thành tích nổi bật: Giải Nhì sinh viên giỏi Olimpic cơ học toàn quốc môn cơ học kết cấu.2016; Giải Ba sinh viên giỏi môn cơ học kết cấu Trường Đại học Xây dựng 2016; Giải Ba sinh viên giỏi Olimpic cơ học toàn quốc môn cơ học kết cấu 2015; Giải Ba sinh viên giỏi môn cơ học kết cấu Trường Đại học Xây dựng 2015; Giải Ba sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Xây dựng 2015..
– Hiện công tác tại: Bộ môn Cầu và Công trình ngầm, Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
(5) Nguyễn Thịnh Trường (58CDE):
– Quê quán: Hà Tây
– ĐTBTL: 3,24 (Giỏi)
– Hiện công tác tại: Trung tâm Tư vấn công trình Sắt bộ, Tổng Công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI)
(6) Nguyễn Nhật Quang(58CDE):
– Quê quán: Nam Định
– ĐTBTL: 3,22 (Giỏi)
– Thành tích nổi bật: Giải Ba sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Xây dựng 2015; Giải Nhì sinh viên giỏi môn cơ học lý thuyết Trường Đại học Xây dựng 2014.
.- Hiện công tác tại: Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng
(7) Trịnh Hoài Đức (59CDE):
– Quê quán: Nam Định
– ĐTBTL: 3,46 (Giỏi)
– Thành tích nổi bật: Học bổng Mext thạc sỹ của chính phủ Nhật Bản 2000; Học bổng Đỗ Quốc Sam 2019; Huy chương Bạc Olympic cơ học toàn quốc 2019.
.- Hiện công tác tại: Master Student, Tokyo University of Science, Japan
(8) Kiều Phương Thúy (59CDE):
– Quê quán: Hà Tây
– ĐTBTL: 3,25 (Giỏi)
– Thành tích nổi bật: Học bổng Lotte kỳ mùa thu của tập đoàn Lotte 2017; Giải 3 NCKH Trường Đại học Xây dựng 2017; Kết nạp Đảng 2017.
.- Hiện công tác tại: Techno Bridge NKE Company, Japan (hiện làm việc tại Nhật Bản)
(9) Vũ Thị Hồng Nhung(60CDE):
– Quê quán: Thái Nguyên
– ĐTBTL: 3,79 (Xuất sắc)
– Thành tích nổi bật: Thủ khoa đầu ra K60 Trường Đại học Xây dựng 2000, Giải thưởng CSC 2017, Giải ba Olympic cơ học toàn quốc môn cơ học kĩ thuật, Giải nhì Olympic cơ học toàn quốc môn, Học bổng Đỗ Quốc Sam.
.- Hiện công tác tại: Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng
(10) Nguyễn Hoàng Khanh(60CDE):
– Quê quán: Nghệ An
– ĐTBTL: 3,44 (Giỏi)
– Thành tích nổi bật: SV tiêu biểu, xuất sắc ngành giáo dục 2018; Giải thưởng Sao Tháng Giêng 2019; Ứng viên CSC 2018; Giải Nhất sinh viên NCKH Trường Đại học Xây dựng; Giải Nhì sinh viên NCKH VIFOTEC, Giải Nhất sinh viên giỏi Olympic, Học bổng Panasonic; Học bổng AmCham; Học bổng Đỗ Quốc Sam.
.- Hiện công tác tại: Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng
(11) Nguyễn Kim Ngân(61CDE):
– Quê quán: Nam Định
– ĐTBTL: 3,32 (Giỏi)
– Thành tích nổi bật: Giải ba sinh viên giỏi cơ học đất Trường Đại học Xây dựng 2019; Học bổng Lotte; Học bổng Đỗ Quốc Sam.
.- Hiện công tác tại: Trung tâm Tư vấn Quốc tế, Tổng Công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI)