TRẦN HÙNG ANH

  • Họ tên : TRẦN HÙNG ANH
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Chức vụ : Phó trưởng bộ môn
  • Ngày sinh : 20-06-1981
  • Email : anhth@huce.edu.vn
  • 5/5 - (2 bình chọn)

ĐÀO TẠO

Đại học: Chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật, Đại học Mỏ Địa chất, Việt Nam. 2004
Thạc sĩ: Chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật, Đại học Mỏ Địa chất, Việt Nam. 2008

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2005-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2017-2020 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Phó trưởng bộ môn Địa chất công trình

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

2. Thành viên (2013). Nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nền đất yếu kho than nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 bằng cọc bê tông cốt thép kết hợp với lưới địa kỹ thuật gia cường. Trường Đại học Xây dựng

1. Thành viên (2012). Nghiên cứu một số mô hình nền để tính toán thiết kế hố đào sâu trong thi công tầng hầm khu vực nội thành Hà Nội. Trường Đại học Xây dựng

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

Bài báo hội thảo trong nước