NGUYỄN VĂN HIẾN

  • Họ tên : NGUYỄN VĂN HIẾN
  • M/F : Nam
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ghi chú : Phó trưởng BM
  • Ngày sinh : 27-11-1986
  • Email : hiennv@huce.edu.vn
  • 4.2/5 - (4 bình chọn)

ĐÀO TẠO

Đại học: Chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật, Đại học Mỏ – Địa Chất, Việt Nam. 2010
Thạc sĩ: Chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật, Đại học Mỏ – Địa Chất, Việt Nam. 2013

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Đặc tính cơ lý, cấu trúc của đất đá theo khu vực, vùng, miền;
2. Ứng dụng công nghệ mới trong khảo sát và quan trắc Địa kỹ thuật;
3. Mô phỏng số theo phương pháp phần tử hữu hạn;
4. Ổn định mái dốc;
5. Các vấn đề Địa kỹ thuật liên quan đến xây dựng công trình ngầm;
6. Tác động của các hoạt động xây dựng đến môi trường địa chất.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2008-2010 Trung tâm Khoa học và Công nghệ Địa kỹ thuật thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải Nhân viên
2011-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2020-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Phó trưởng Bộ môn Địa chất công trình

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

6. Chủ nhiệm đề tài (2019). Nghiên cứu hiện tượng lún bề mặt khi thi công đường hầm trong nền đất cát bão hòa nước/ Địa kỹ thuật. Trường Đại học Xây dựng

5. Chủ nhiệm đề tài (2018). Nghiên cứu áp dụng giải pháp cọc xi măng đất giảm chuyển vị ngang của tường vây tầng hầm trong vùng đất yếu khu vực thành phố Hồ Chí Minh/ Địa kỹ thuật. Trường Đại học Xây dựng
4. Chủ nhiệm đề tài (2015). Phân tích nguyên nhân và cơ chế phát sinh trượt tại một số điểm trượt sườn dốc đầu cầu Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh/ Địa kỹ thuật. Trường Đại học Xây dựng
3. Chủ nhiệm đề tài (2014). Nghiên cứu ảnh hưởng của mực nước dâng đến sự ổn định của đập đất hồ chứa nước Khe Gia – tỉnh Quảng Ninh/ Địa kỹ thuật. Trường Đại học Xây dựng
2. Chủ nhiệm đề tài (2013). Nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nền đất yếu kho than nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 bằng cọc bê tông cốt thép kết hợp với lưới địa kỹ thuật gia cường/ Địa kỹ thuật. Trường Đại học Xây dựng
1. Thành viên (2008). Nguyên nhân nứt vỡ đê và xói lở bờ sông Hồng thuộc khu vực tỉnh Phú Thọ/ Địa kỹ thuật. Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

1. T.T. Nguyen, H.V. Nguyen, Q. X. Nguyen, T. T. Tran (2008). Features of geological hazards along the Red River banks in Phutho province. HUMG. 21(26), 133-137 (in Vietnamese).

Bài báo hội thảo trong nước

1. Nguyễn Văn Hiến (2019). Nghiên cứu hiện tượng lún bề mặt khi thi công đường hầm trong nền đất cát bão hòa nước. Hội nghị khoa học toàn quốc VietGeo 2019.