ĐỖ MINH TUẤN

  • Họ tên : ĐỖ MINH TUẤN
  • M/F : Nam
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 25-11-1990
  • Email : tuandm@huce.edu.vn
  • 3.8/5 - (16 bình chọn)

ĐÀO TẠO

Đại học: Chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật, Đại học Mỏ – Địa Chất, Việt Nam. 2013
Thạc sĩ: Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và quản lý môi trường, Đại học South Wales, Anh. 2016

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Đặc tính cơ lý, cấu trúc của đất đá theo các khu vực, vùng, miền;
2. Ứng dụng công nghệ cao trong khảo sát địa chất công trình và ứng dụng công nghệ tin học trong việc quản lý cơ sở dữ liệu địa chất công trình;
3. Các giải pháp cho công tác nền móng các công trình xây dựng
4. Tác động của các hoạt động xây dựng đến môi trường địa chất.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Chức danh
7/2013 – 3/2017 Viện Cơ Học – Viện Hàn Lâm Khoa Học Công Nghệ Việt Nam Cán bộ kỹ thuật
2017-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

1. Thành viên (2008). Ứng dụng phương pháp không lưới loại hạt SPH giải bài toán cơ học đất. Viện Cơ Học – Viện Hàn Lâm Khoa Học Công Nghệ Việt Nam

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

Bài báo hội thảo trong nước