BÙI NGỌC SƠN

  • Họ tên : BÙI NGỌC SƠN
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 05-07-1980
  • Email : sonbn@huce.edu.vn
  • 5/5 - (1 bình chọn)

ĐÀO TẠO

Đại học: Chuyên ngành Trắc địa, Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội, Việt Nam. 2002

               Chuyên ngành CNTT, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2006
Thạc sĩ: Chuyên ngành Trắc địa, Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội, Việt Nam. 2009

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Nghiên cứu ứng dụng thiết bị hiện đại trong khảo sát, thiết kế các công trình giao thông
2. Nghiên cứu xây dựng xây cơ sở dữ liệu địa chính cấp xã theo chuẩn dữ liệu địa chính

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Chức danh
5/2007-đến nay Trường Đại học Xây Dựng Giảng viên Bộ môn Trắc địa
3/2014-2/2020 Trường Đại học Xây Dựng Giảng viên

Phó Trưởng Bộ môn

7/2010-8/2012 Trường Đại học Xây dựng Giảng viên

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

5. Chủ nhiệm đề tài (2019). Nghiên cứu ứng dụng phương pháp lọc phù hợp để loại trừ sai số thô trong dẫy kết quả trị đo liên tục khi chuyển tọa độ lên sàn nhà SCT bằng GPS.Trường Đại học xây dựng
4. Chủ nhiệm đề tài (2015). Nghiên cứu xây dựng xây cơ sở dữ liệu địa chính cấp xã theo chuẩn dữ liệu địa chính.Trường Đại học xây dựng
3. Chủ nhiệm đề tài (2013). Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy ngành Kỹ thuật Trắc địa trong Trường Đại học Xây dựng.Trường Đại học xây dựng
2. Chủ nhiệm đề tài (2010). Sử dụng một số thiết bị mới trong xây dựng lưới khống chế độ cao thủy chuẩn hạng IV phục vụ bãi thực tập ngành kỹ thuật Trắc địa.Trường Đại học xây dựng
1. Thành viên (2008). Nghiên cứu xây dựng Mô hình số địa hình bằng thiết bị và công nghệ hiện đại ứng dụng trong khảo sát, thiết kế xây dựng công trình giao thông và thủy lợi Cấp Bộ Tham gia.Cấp Bộ

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

1. Vu Dinh Chieu, Ha Thi Hang*, Tran Dinh Trong, Bui Ngoc Son, Nguyen Dinh Tu (10/2017). Application of the multi-temporal Landsat in measuring changes of coal mining area: A case study at Ha Tu Mine, Quang Ninh Province. Proceedings of the International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources – GTER 2017, Hanoi University of Mining and Geology, pp. 377-380.

Bài báo khoa học trong nước

5. Trần Đình Trọng*, Đào Duy Toàn, Vũ Sơn Tùng, Lương Ngọc Dũng, Vũ Đình Chiều, Bùi Ngọc Sơn, Hà Thị Hằng (2016). Phát hiện dị thường trong chuỗi trị đo vị trí điểm GNSS liên tục. Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ K4/20016 tập 19.
4. Vũ Văn Thặng, Bùi Ngọc Sơn, Khúc Thành Đông* (2016). Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, khai thác đất công trong khu vực đông dân cư. Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng số 30 – 8/2016.
3. Lương Ngọc Dũng, Nguyễn Thái Chinh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Đình Huy, Vũ Đình Chiều, Hà Thị Hằng, Bùi Ngọc Sơn (2016). First-order theory of perturbed orbit calculating. Tạp chí ESASGD 2016.
2. Bùi Ngọc Sơn, Trần Đình Trọng*, Vũ Đình Chiều (2015). Xử lý vị trí mạng lưới GPS liên tục RENAG (Pháp). Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
1. Bùi Ngọc Sơn, Vũ Văn Thặng* (2009). Đảm bảo công tác khảo sát địa hình công trình dạng tuyến bằng Toàn đạc điện tử và Mô hình số độ cao. Tạp chí địa chính.

Bài báo hội thảo trong nước

Sách