NGUYỄN ĐÌNH HUY

  • Họ tên : NGUYỄN ĐÌNH HUY
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 17-01-1991
  • Email : huynd@huce.edu.vn
  • 4/5 - (4 bình chọn)

ĐÀO TẠO

Đại học: Chuyên ngành Trắc địa, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2014
Thạc sĩ: Chuyên ngành Trắc địa, Trường Đại học Quốc gia Changwon, Hàn Quốc. 2020

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. GNSS và Ứng dụng trong Trắc địa.
2. Quan trắc biến dạng.
3. Công nghệ cao áp dụng trong trắc địa, UAV.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Chức danh
3/2020-đến nay Trường Đại học Xây Dựng Giảng viên
9/2017-03/2020 Trường Đại học Quốc gia Changwon, Hàn Quốc Sinh viên Thạc sỹ
7/2014-9/2017 Trường Đại học Xây Dựng Giảng viên
9/2009-3/2014 Trường Đại học Xây Dựng Sinh viên Đại học

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

3. Thành viên (2020) Nghiên cứu và phát triển phương pháp xử lý số liệu chuỗi tọa độ liên tục của lưới GNSS địa động. Cấp Bộ 
2. Thành viên (2016). Nghiên cứu xây dựng WebGis trong việc xác định và quản lý danh giới địa chính.Trường Đại học Xây dựng
1. Chủ nhiệm đề tài (2015). Nghiên cứu phát hiện và loại bỏ sai số thô trong trong dãy trị đo liên tục GNSS. Trường Đại học Xây dựng

Bài báo khoa học quốc tế

4. Nguyen, Dinh Huy, Lee, Hungkyu, Yun, Seonghyeon. A Study on Simultaneous Adjustment of GNSS Baseline Vectors and Terrestrial Measurements. Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry, and Cartography Vol. 38, No. 5, 415-423, 2020 https://doi.org/10.7848/ksgpc.2020.38.5.415

3. Seonghyeon Yun, Hungkyu Lee, Dinh Huy Nguyen*. A study on Status of Multi-GNSS Constellation and Its Positioning Performance on SPP mode. Korean Academia-Industrial Cooperation Society (KAIS), 07/2019.
2. Luong Ngoc Dung, Nguyen Thai Chinh, Tran Dinh Trong, Nguyen Dinh Huy, Vu Dinh Chieu, Ha Thi Hang, Bui Ngoc Son (2016). First-Order Theory Of Perturbed Obit Calculating, International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS).
1. Ha Thi Hang, Luong Ngoc Dung, Nguyen Dinh Huy, Khuc Thanh Dong (2016). A Review Of The Management Of Road Corridors By Using GIS Over The World And In Vietnam. International Conference on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS), 2016.

Bài báo hội thảo quốc tế

2. Dinh Huy Nguyen (2019). Adjustment of Combined GNSS and Terrestrial Networks for Determining 3D Geodetic Coordinates. Korean Society of Surveying Geodesy Photogrammetry and Cartography, 04/2019.

1. Dinh Huy Nguyen, HungKyu Lee (2018). Impact Of Tropospheric Modelling Techniques On Ellipsoidal Height Determination By GNSS Relative Positioning.  Conference Korean Society of Surveying Geodesy Photogrammetry and Cartography (KSSGPC), Korea.

Bài báo khoa học trong nước

Bài báo hội thảo trong nước

Sách

1. Tran Dinh Trong, Luong Ngoc Dung, Ha Thi Hang, Vu Dinh Chieu, Ha Trung Khien, Nguyen Dinh Huy (2017). Trắc địa. Nhà xuất bản xây dựng.