HÀ TRUNG KHIÊN

  • Họ tên : HÀ TRUNG KHIÊN
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Kỹ sư
  • Ngày sinh : 16-08-1991
  • Email : khienht@huce.edu.vn
  • 5/5 - (1 bình chọn)

ĐÀO TẠO

Đại học: Chuyên ngành Trắc địa, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2014

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Trắc địa công trình;
2. Khoa học trái đất;
3. Viễn thám và hệ thống thông tin địa lý.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Chức danh
01/2014-đến nay Trường Đại học Xây Dựng Giảng viên

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

Thành viên (2019). Nghiên cứu phát triển và hoàn thiện phần mềm xử lý số liệu quan trắc lún công trình (22-2019/KHXD). Trường Đại học Xây dựng
Chủ nhiệm đề tài (2018) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ RTK trong bố trí công trình. Trường Đại học Xây dựng
Thành viên (2018). Khảo sát độ chính xác của công nghệ đo GPS CORS-RTK và CORS-VRS. Trường Đại học Xây dựng
Thành viên (2018). Nghiên cứu xử lý chuỗi tọa độ của trạm đo GPS liên tục xác định chuyển dịch vỏ trái đất. Trường Đại học Xây dựng
Chủ nhiệm đề tài (2017). Nghiên cứu xây dựng chương trình xử lý quan trắc lún công trình. Trường Đại học Xây dựng
Thành viên (2010). Nghiên cứu thuật toán bình sai NCKH sinh viên. Trường Đại học Xây dựng

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

4. Khuc Thanh Dong, Vo Van Truc, Ha Trung Khien. (2019). Relationship between aerosol optical depth and particulate matter (pm2.5) based on groud-based station and satellite observations in HaNoi, VietNam. Publishing house for science and technology, HUNRE.
3. Hà Thị Hằng, Bùi Duy Quỳnh, Trần Đình Trọng, Lương Ngọc Dũng, Hà Trung Khiên. (08/2019). Khảo sát khả năng thành lập bình đồ đáy hồ bằng tàu không người lái (USV) tại khu vực hồ Đền Lừ, Thành phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất, số chuyên đề tập 60, kỳ 4.
2. Hà Thị Hằng, Bùi Duy Quỳnh, Lương Ngọc Dũng, Trần Đình Trọng, Hà Trung Khiên. (2017). Ứng dụng ảnh viễn thám độ phân giải siêu cao trong cập nhật thông tin trên bản đồ địa chính, thí điểm tại Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật – Mỏ Địa chất, ISSN: 1859-1469, Tập 58 – Kỳ 6.
1. Trần Đình Trọng, Hà Trung Khiên, Lương Ngọc Dũng. (2017). Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Python trong tính toán bình sai Trắc địa. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 15 (Phân ban địa tin học) – ĐH Bách Khoa ĐHQGHCM, số 15.

Bài báo hội thảo trong nước

Sách

1. Trần Đình Trọng (Chủ biên), Lương Ngọc Dũng, Hà Thị Hằng, Bùi Ngọc Sơn, Vũ Đình Chiều, Hà Trung Khiên, Nguyễn Đình Huy (2017). Trắc địa. Nhà xuất bản xây dựng