TRẦN THI HUÊ

  • Họ tên : TRẦN THI HUÊ
  • M/F : Nữ
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 11/03/1987
  • 5/5 - (1 bình chọn)
  1. ĐÀO TẠO
    Kỹ sư:  Chuyên ngành Trắc địa – Trường đại học Mỏ địa chất (2011)

Thạc sĩ: Chuyên ngành Bản đồ Viễn thám và Hệ thông tin địa lý (2013)

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Nơi công tác Chức danh
2011-T8/2015 XN Tài nguyên và Môi trường 2 Kỹ sư
T9/015-T10/2017 Cty CP phát triển đầu tư Thái Sơn bộ Q.P Nhân viên
T11/2017-T3/2020 Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I – Công ty cổ phần Chuyên viên
T4/2020-T2/2021 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đo đạc bản đồ Nhân viên
2021-T5/2022 Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Kỹ sư
T6/2022 – đến nay Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Kỹ sư