1572

Sinh viên tiêu biểu 5 khóa CDE đầu tiên

Với mục đích: (1) Ðào tạo kỹ sư tài năng ngành Cầu đường hệ Anh ngữ (CDE) để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc...
1295

Sinh viên tiêu biểu 5 khóa CDE đầu tiên

Với mục tiêu: (1) Đào tạo kỹ sư Cầu Đường hệ Anh ngữ (CDE) tài năng đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Sinh...
5253

Những điều cần biết khi công bố công trình khoa học trên các tạp chí khoa học Quốc tế

Nhằm mục đích cung cấp những thông tin cần thiết liên quan đến việc tìm hiểu cũng như công bố công trình khoa học trên...