Biểu mẫu quy định trong sinh viên

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo quy trình, thủ tục trong khâu quản lý sinh viên như sau :

1. Quy trình xin nghỉ học, bảo lưu – mẫu đơn : nghihoc

Đối tượng : Những sinh viên có nhu cầu nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập tải mẫu đơn xin nghỉ học bảo lưu kết quả và nộp cho nhà trường để được xem xét và quyết định.

Bước 1: Đơn xin nghỉ học phải thuộc một trong các trường hợp sau

+          Nghỉ học để chữa bệnh: phải có xác nhận của cơ quan y tế trường lên đơn;Sinh viên trình giấy tờ của bệnh viện điều trị lên Phòng Y tế trường ĐHXDHN để xin xác nhận.

+          Nghỉ học vì được điều động vào lực lượng vũ trang: cần nộp thêm bản sao giấy gọi nhập ngũ;

+          Được cử đi công tác, hoặc nhiệm vụ nhà nước giao: phải thêm xác nhận của cơ quan cử đi;

+          Nếu nghỉ vì lý do cá nhân: không cần xác nhận nhưng trường hợp này thời gian nghỉ học sẽ vẫn bị trừ vào tổng thời gian khóa học tối đa và yêu cầu điểm trung bình tích lũy >=2.0;

Đơn xin nghỉ học bắt buộc phải có đầy đủ chữ ký của sinh viên, gia đình và Giáo viên chủ nhiệm (đối với những sinh viên học chính khóa, những sinh viên học trả nợ bỏ qua bước xác nhận GVCN) trước khi được nộp lên văn phòng khoa.

Nộp đơn xin nghỉ học cho Khoa quản lý trực tiếp sinh viên để xin chữ ký của đại diện khoa.

Bước 2: Nộp đơn (đã có chữ ký của Đại diện khoa) đến Phòng Công tác chính trị – Quản lý sinh viên (CTCT-QLSV) – Tầng 2 nhà X2 để xem xét, nếu đơn hợp lệ, sinh viên được phát Giấy Thanh Toán Ra Trường và làm thủ tục thanh toán ra trường theo hướng dẫn.

Sau khi làm xong thủ tục thanh toán ra trường sinh viên phải nộp lại Giấy Thanh Toán Ra Trường cho Trung tâm Hỗ trợ và Quản lý sinh viên và nhận lịch hẹn đến Khoa quản lý để lấy Quyết định cho nghỉ học.

 

2. Quy trình xin nhận học lại mẫu đơn : xinhoclai

Đối tượng : Sinh viên có nhu cầu xin đi học trở lại tải mẫu đơn xin đi học trở lại và nộp cho nhà trường để được xem xét và quyết định.

  Bước 1: Làm đơn xin nhập học trở lại, trên đơn phải có xác nhận của Chính quyền địa phương xác nhận trong thời gian nghỉ học ở địa phương sinh viên không vi phạm Pháp luật (mẫu đơn có thể tải tại Biểu mẫu).

 Bước 2: Đúng thời hạn quy định (ghi rõ trên QĐ cho nghỉ học) sinh viên phải nộp đơn xin nhập học trở lại cho Phòng CTCT-QLSV – Tầng 2 nhà X2. Nếu có lý do đặc biệt phải tiếp tục nghỉ học thì sinh viên phải nộp đơn xin gia hạn nghỉ học.

 

3. Quy trình xin thôi học – mẫu đơn : thoihoc

Đối tượng : Những sinh viên có yêu cầu xin thôi học tải mẫu đơn xin thôi học và nộp cho nhà trường để được xem xét và quyết định.

Bước 1: Nộp đơn xin thôi học cho Khoa quản lý trực tiếp sinh viên để xin chữ ký của đại diện khoa. Đơn xin thôi học phải có ý kiến và chữ ký của phụ huynh sinh viên. (Mẫu đơn có thể tải tại Biểu mẫu).

Bước 2: Nộp đơn đã có xác nhận của Khoa quản lý cho lãnh đạo phòng Công tác chính trị – Quản lý sinh viên (Tầng 2 – nhà X2) để xem xét, nếu đơn hợp lệ, sinh viên được phát Giấy Thanh Toán Ra Trường và làm thủ tục thanh toán ra trường theo hướng dẫn.

Sau khi làm xong thủ tục thanh toán ra trường sinh viên phải nộp lại Giấy Thanh Toán Ra Trường cho phòng CTCT-QLSV và nhận lịch hẹn đến Khoa quản lý để lấy Quyết định cho thôi học.

Bước 3: Mang Quyết định lên Tầng 2 – nhà X2 để rút hồ sơ.

 

4. Quy trình xin cấp thẻ sinh viên, thẻ dự thi, thẻ liên kết : 

Thực hiện chuẩn hóa công tác quản lý sinh viên, bắt đầu từ tháng 3/2017, Nhà trường sẽ tích hợp 03 loại thẻ đang sử dụng: Thẻ sinh viên, thẻ dự thi và thẻ thư viện trong một thẻ plastic dùng suốt cả khóa học. Việc cấp thẻ cho sinh viên theo mẫu mới sẽ bắt đầu với các trường hợp sinh viên cấp mới, cấp lại hoặc có nhu cầu đổi thẻ.

I. THẺ SINH VIÊN, THẺ DỰ THI

1. Cấp mới

+        Các Lớp trưởng của khóa mới nhập trường lên Phòng CTCT&QLSV nhận mẫu kê khai & đăng ký làm thẻ SV và thẻ dự thi về phát cho lớp

+        Các Lớp trưởng thu lại mẫu kê khai nộp lại cho Phòng CTCT & QLSV

+        Nhận thẻ tại Phòng CTCT & QLSV sau khi có thông báo trả thẻ

2. Cấp lại

+        Từ thứ 2 đến thứ 5: Nhận đơn  và 1 ảnh cỡ 3×4 (đối với thẻ SV), 1 ảnh cỡ 6×9 (đối với thẻ dự thi); mẫu đơn : thesv

+        Thứ 6: trả thẻ

 

II. THẺ LIÊN KẾT NGÂN HÀNG (để đóng học phí, nhận học bổng và miễn giảm học phí)

1. Cấp mới

+        Các Lớp trưởng của khóa mới nhập trường lên Phòng CTCT&QLSV nhận mẫu kê khai & tờ hướng dẫn mở thẻ liên kết ngân hàng về phát cho lớp

+        Các Lớp trưởng thu lại các mẫu kê khai nộp lại cho Phòng CTCT & QLSV và đăng ký làm thẻ liên kết

+        Nhận thẻ tại Phòng CTCT & QLSV sau khi có thông báo trả thẻ

2. Cấp lại

+        SV đến chi nhánh ngân hàng lấy tờ kê khai, lên xác nhận tại Phòng CTCT&QLSV

+        Nộp lại tờ khai cho ngân hàng & nhận thẻ tại đó