DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN CẦU ĐƯỜNG

Đánh giá
TT Họ tên Chức danh Công ty
1 Vũ Chí Kiên Phó Chủ tịch UBND Tp Bắc Ninh
2 Hoàng Quốc Khánh Chủ tịch UBND Tp Bắc Ninh
3 Nguyễn Văn Vượng Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bắc Ninh
4 Vương Thế Truyền Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bắc Ninh
5 Lê Văn Lạc Khoa Cầu đường
6 Phan Cao Thọ Trưởng Khoa Khoa Cầu đường
7 Nguyễn Biên Cương Phó trưởng Khoa Khoa Cầu đường
8 Nguyến Hà Nam Phó ban Ban QLDA Cầu Rồng – Đà Nẵng
9 Hoàng Mạnh Hiền Phó Giám Đốc Công ty Tư vấn 5
10 Lê Văn Sinh Trưởng Ban Ban GTNT Quảng Nam
11 Phạm Ngọc Vinh Phó Giám Đốc Công ty Tư vấn 5
12 Bùi Hồng Trung Trưởng phòng thẩm định Sở GT Đà nẵng
13 Nguyễn Duy Thanh Bình Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5
14 Lê Viết Hoài Nam Trưởng Phòng kế hoạch Công ty Tư vấn 5
15 Trần Văn Thanh Sở GT Quảng Nam
16 Lê Văn Lâm Phó Ban Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông công chính
17 Đỗ Hữu Trí Chủ tịch Hội đồng quản trị
18 Nguyễn Sỹ An BQL dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây
19 Nguyễn Tiến Minh Phó giám đốc Sở GTVT Hà Tây
20 Đăng Hải Phó TGĐ Tổng CTy Xây dựng Thăng Long
21 Lê Đình Thắng Ngân hàng ADB
22 Nguyễn Sỹ An BQL dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây
23 Nguyễn Văn Hùng Giám đốc Trung tâm kiểm định CLCT GTVT
24 Doãn Kế Hoằng Giám đốc CTy Tư vấn đường bộ TEDI
25 Đinh Quốc Kim Phó GĐ CTy Tư vấn Cầu lớn – Hầm TEDI
26 Nguyễn Hữu Long Giám đốc CTy Tư vấn CTGT Việt Nam – VINACICO
27 Nguyễn Văn Hùng Giám đốc CTy Tư vấn đầu tư XD Hà Nội
28 Nguyễn Việt Cường Trung tâm Qui hoạch đô thị – nông thôn
29 Nguyễn Xuân Trường Phó TGĐ BQL dự án 2
30 Lê Xuân Huỳnh
31 Hoàng Thế Én Bộ môn Toán
32 Đinh Văn Nghiệp
33 Nguyễn Thanh Yên Cơ học kết cấu
34 PGS. TS Bùi Xuân Cậy Đại học Giao thông vận tải
35 Nguyễn Nghĩa CTy Tư vấn XD Việt Nam
36 Bùi Văn Quyền CTy Tư vấn XD Việt Nam
37 Đinh Hồng Hải Trưởng phòng Phòng Đường – CTy Cầu lớn Hầm – TEDI
38 Hoàng Tiến Bảo Trưởng phòng Phòng Tổ chức
39 Nguyễn Quốc Khánh Vụ hạ tầng Bộ Xây dựng
40 Nguyễn Anh Tuấn BQL dự án 85
41 Phạm Duy Khánh Phó TGĐ BQL dự án 85
42 Phạm Văn Hội Trưởng BM BM Kết cấu thép
43 Đinh Văn Khiên Khoa Kinh tế
44 Nguyễn Đức Thắng BM Hình hoạ
45 Phan Đăng Tráng BM Vật lý
46 Nguyễn Duy Sửu GD Quốc phòng
47 Đinh Văn Huyền Phòng Công tác SV
48 Trần Lương Dũng Giám đốc Công ty CP Him Lam Hà Nội
49 Hoàng Quốc Long Phó chủ nhiệm Bộ môn Bộ môn Cầu Đường – Viện KT Công trình đặc biệt
50 Đinh Hồng Hải
51 Nguyễn Hồng Trường Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải
52 Nguyễn Thế Cường Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam
53 Trần Ngọc Hải Trưởng Phòng HCTH Công ty Cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam
54 Dương Thành Năm Giám đốc Sở Xây dựng Tp Hải Phòng
55 Lê Nguyên Khính Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
56 Huỳnh Thanh Điền PCT UBND tỉnh UBND Tỉnh Nghệ An
57 Anh Chiến CV Phòng CN UBND Tỉnh Nghệ An
58 Phạm Hồng Quang Phó GĐ Sở Sở GTVT Nghệ An
59 Trần Khắc Xuân Trưởng phòng QLHT Sở GTVT Nghệ An
60 Hoàng Phú Hiền Giám đốc Ban QLDA Sở GTVT Nghệ An
61 Nguyễn Hữu An PGĐ Ban QLDA Sở GTVT Nghệ An
62 Nguyễn Đức An TPKH Ban Sở GTVT Nghệ An
63 Hồ Quang Cảnh Giám đốc Công ty TVTK và XD Đường bộ Nghệ An
64 Nguyễn Vĩnh Lộc Kế toán trưởng Tổng Công ty XDCT Giao thông 4
65 Phạm Đức Mỹ Trưởng phòng KTCN Tổng Công ty XDCT Giao thông 4
66 Đàm Xuân Toan Giám đốc ban ĐH Nhật Tân Tổng Công ty XDCT Giao thông 4
67 Nguyễn Văn Tuấn Trưởng ban ĐH cầu Đồng Trù Tổng Công ty XDCT Giao thông 4
68 Ngô Quốc Toản PP công nghệ Tổng Công ty XDCT Giao thông 4
69 Đinh Ngọc Đàn Phó ban ĐH vành đai3 Tổng Công ty XDCT Giao thông 4
70 Lê Hoà Nguyễn Chủ tịch hội đồng QT Công ty Cổ phần 482
71 Anh Hải Trưởng phòng TB Công ty Cổ phần 482
72 Phùng Thế Lê Trưởng phòng kỹ thuật Công ty CP XLTM 423
73 Hồ Thế Anh Phó GĐ Công ty CP 475
74 Từ Thái Phó GĐ Công ty 419
75 Hoàng Đình Hải Phó GĐ Công ty 419
76 Hoàng Nam Thắng Trưởng phòng kỹ thuật Công ty 419
77 Nguyễn Thuỷ Cường Trưởng phòng kế hoạch Công ty 479
78 Bùi Vĩnh Huệ Giám đốc Công ty 497
79 Nguyễn Thanh Sơn Trưởng phòng thiết kế Công ty 497
80 Võ Sỹ Trung Trưởng phòng thiết kế Công ty TV4
81 Mai Anh Đồng Phó Giám đốc Công ty CP 471
82 Hồ Tuấn Dũng Phó Giám đốc Công ty CP 471
83 Trần Bá Sơn TP Kinh Doanh Công ty CP 471
84 Nguyễn Anh Hưng Giám đốc Công ty CP 492
85 Nguyễn Ngọc Cảnh Tổng giám đốc Ban QLDA 85
86 Nguyễn Trung Sỹ Phó tổng GĐ Ban QLDA 85
87 Phạm Duy Khánh Phó tổng GĐ Ban QLDA 85
88 Nguyễn Anh Tuấn Phó tổng GĐ Ban QLDA 85
89 Nguyễn Văn Long GĐ điều hành QL1A Ban QLDA 85
90 Nguyễn Minh Tuấn Phó Ban ĐH cầu bến thủy 2 Ban QLDA 85
91 Cao Xuân Giao Tổng giám đốc Khu Quản lý Đường bộ 4
92 Đào Văn Minh Phó tổng GĐ Khu Quản lý Đường bộ 4
93 Nguyễn Văn Mãn Phó tổng GĐ Khu Quản lý Đường bộ 4
94 Nguyễn Hoàng Hải Giám đốc TT đường bộ 4 Khu Quản lý Đường bộ 4
95 Lê Đình Tư Phó GĐ TT đường bộ 4 Khu Quản lý Đường bộ 4
96 Lê Hồng Hà Phó GĐ TT đường bộ 4 Khu Quản lý Đường bộ 4
97 Nguyễn Thanh Hoài Phó Phòng Kế Hoạch Khu Quản lý Đường bộ 4
98 Trần Quang Thanh Trưởng Phòng Kế Hoạch Khu Quản lý Đường bộ 4
99 Nguyễn Minh Hùng Trường phòng kế hoạch Ban Quản lý Nhiệt Điện
100 Lương Đình Phúc Phó phòng kế hoạch Ban Quản lý Nhiệt Điện
101 Trần Hữu Hải Phó TGĐ
102 Nguyễn Thạc Chính TP Quản lý Đô thị UBND Thành phố Vinh
103 Nguyễn Anh Tài TP Kỹ thuật Viện Quy hoạch Nghệ An
104 Anh Thuận Giám đốc CÔNG TY VINACONEX 20
105 Anh Nam PGD CÔNG TY VINACONEX 20
106 Phan Công Đối T phòng Quy Hoạch UBND THỊ XÃ CỬA LÒ
107 Nguyễn Hồng Sơn Tổng Giám Đốc CÔNG TY CP TTƯ VẤN QUY HOẠCH THIẾT KẾ XD NGHỆ AN
108 Nguyễn Hữu Thuận Giám Đốc Ban QLDA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NGHỆ AN
109 Nguyễn Hữu Thảo P.Giám Đốc Ban QLDA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NGHỆ AN
110 Hoàng Trọng Kim Giám đốc SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN
111 Huỳnh Thanh Cảnh Phó Giám đốc SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN
112 Nguyễn Văn Độ GĐ sở SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NGHỆ AN
113 Lê Tiến Trị Trưởng phòng thẩm định SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NGHỆ AN
114 Nguyễn Hữu Việt Giám đốc
115 Nguyễn Văn Chung Giám đốc
116 Cao Trung Nam Giám đốc
117 Nguyễn Viết Khánh Giám đốc
118 Trần Anh Hưng Giám đốc
119 Anh Hiền Giám đốc gạch 3-2
120 Anh Thành Phó GĐ Công ty Xăng Dầu Nghệ Tĩnh
121 Anh Bảng GD công ty Dầu khí Công ty Xăng Dầu Nghệ Tĩnh
122 Anh Mền TPKT Công ty Xăng Dầu Nghệ Tĩnh
123 Anh Hưng Công ty Xăng Dầu Nghệ Tĩnh
124 Đặng Quang Tuấn Giám đốc Ban QLDA – Khu Kinh tế Đông Nam
125 Lê Đình Quang Phó Giám đốc Ban QLDA – Khu Kinh tế Đông Nam
126 Phan Thanh Nam Trưởng Phòng Kế Hoạch Ban QLDA – Khu Kinh tế Đông Nam
127 Chu Đức Vinh Giám đốc Công ty TNHH Ban QLDA – Khu Kinh tế Đông Nam
128 Nguyễn Văn Chung Giám đốc
129 anh Chung Giám đốc công ty TV
130 Nguyễn Sỹ Thanh Giám đốc
131 Đinh Văn Khôi Giám đốc
132 Trần Báu Hà Giám đốc Ban QLDA Cầu Treo
133 Hoàng Thanh Tùng Phó Giám đốc
134 Anh Hải GD
135 Trịnh Xuân Cần Hiệu trưởng Trường TC Kỹ thuật và Nghiệp vụ Vinh
136 Phạm Quang Tuyến Trưởng phòng phòng XDCB CTy Supephotphat và hoá chất
137 Nguyễn Kim Hùng Tổng Giám đốc CTy công trình giao thông
138 Phùng Đức Hòa Trưởng phòng Phòng thẩm định
139 Trần Quốc Huy Giám đốc BQL dự án Giao thông nông thôn
140 Nguyễn Văn Đọc Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh
141 Đặng Hùng Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
142 Phạm Văn Nghĩa Trưởng phòng Sở kế hoạch đầu tư Thái Bình
143 Đặng Tiến Giám đốc BQL dự án GTVT Thái Bình
144 Hoàng Thám Trưởng phòng Phòng KH thẩm định
145 Đào Xuân Tuýn Phó trưởng phòng Phòng KH thẩm định
146 Nguyễn Văn Khánh Phó Giám đốc Sở GTVT Thanh Hoá
147 Nguyễn Ngọc Hồi Phó Chủ tịch UBND tỉnh
148 Trịnh Tuấn Sinh GĐ Sở Sở GTVT
149 Nguyễn Văn Khánh Phó GĐ Sở Sở GTVT
150 Nguyễn Văn Khiên TPKHTC Sở GTVT
151 Nguyễn Anh Tuấn PTP. Thẩm định Sở GTVT
152 Lê Trọng Nhiệm Phó GĐ QLDA1 Sở GTVT
153 Ngô Chiến Thắng Tổng GĐ Tổng CT CP TVXDGT Thanh Hóa
154 Lê Xuân Nghĩa Phó Tổng GĐ Tổng CT CP TVXDGT Thanh Hóa
155 Đỗ Huy Tiếp TP TNMT UBND Thành phố TH
156 Lê Đức Thao PTP Quản lý đô thị UBND Thành phố TH
157 Lê Duy Hưng TP. Bất động sản Sở XD
158 Đinh Quang Trung TP.QLGT VP Sở GTVT
159 Trịnh Xuân Nguyên PTP. Thẩm định VP Sở GTVT
160 Lê Tuấn Dũng PTP.KHTC VP Sở GTVT
161 Nguyễn Văn Tâm CV.PQLGT VP Sở GTVT
162 Đoàn Khả Phú Phó GĐ Ban QLDAGT3
163 Lê Ngọc Phương CVPKH Ban QLDAGT3
164 Phạm Văn Tuấn Phó GĐ Ban phát triển toàn diện TP
165 Nguyễn Thị ánh Tuyết CV Viện QHXD
166 Lê Hoàng CV Ban QLDAGT2
167 Hoàng Văn Đồng Phó GĐ Ban QLDAGT1
168 Phạm Văn Chung CVpKHTC VP Sở GTVT
169 Nguyễn Đình Như CVpKHTC VP Sở GTVT
170 Nguyễn Hữu Hùng CV Viện QHXD
171 Nguyễn Phú Quế CV Ban QLDA TP
172 Mai Xuân Thông Tổng GĐ CT MTrung
173 Cao Tuấn Hoàn Giám đốc CT TVTK T Hoa
174 Nguyễn Văn Hùng Phó Phòng ĐT Ban Kinh tế Nghi Sơn
175 Nguyễn Minh Hoàng TPĐT Ban Kinh tế Nghi Sơn
176 Mai Ngọc Khang Phó GĐ Ban Kinh tế Nghi Sơn
177 Tống Trần Anh CV Ban Kinh tế Nghi Sơn
178 Nguyễn Tiến Dũng TPKH Ban QLDAGT2
179 Phạm Ngọc Quý CV Ban Kinh tế Nghi Sơn
180 Nguyễn Đức Dũng Phó phòngTT TTra tỉnh TH
181 Phạm Quốc Thành Ban QLDAGT3
182 Hoàng Văn Tuyển TP.TVGS2 Ban QLDAGT3
183 Phạm Mạnh Hùng TPKH Ban QLDAGT3
184 Ngô Thanh Sơn CVPTĐ VP Sở GTVT
185 Trịnh Hải Luận CV Ban QLDAGT3
186 Hoàng Văn Minh CV Ban QLDAGT3
187 Nguyễn Văn Yên CV Ban KTNghi Sơn
188 Lê Tiến Trung CV Ban QLDAGT2
189 Nguyễn Sĩ Thọ CV Ban QLDAGT2
190 Hoàng Văn Tỉnh CV TCT Luyện Kim
191 Lê Đình Khoa CV UBND QXương
192 Nguyễn Tuấn Anh CV UBND MLát
193 Trần Văn Hùng Phó phòng TVGS Ban QLDAGT2
194 Nguyễn Văn Thuỷ CVPQLGT VP Sở GTVT
195 Nguyễn Tiến Dũng CV Ban QLDAGT3
196 Lê Bá Hùng Phó GĐ Ban QLDAGT1
197 Lê Quốc Oai CV Ban QLDAGT3
198 Nguyễn Việt Sơn Phó GĐ Sở GTCC Tp Hồ Chí Minh
199 Tạ T Hồng Tâm Giám đốc CTy Quản lý công trình cầu phà
200 Lê T Bích Thuỷ Trưởng Bộ môn BM Cầu đường, Khoa Kỹ thuật XD