Danh sách đề tài nckh cấp trường 2017

Đánh giá

Danh sách đăng ký Đề tài NCKH cấp trường năm 2017 gồm 14 đề tài.

Thống kê số lượng đề tài theo bộ môn như sau:

01. Bộ môn Cầu và Công trình ngầm: 02

02. Bộ môn Đường ô tô và đô thị: 03

03. Bộ môn Cơ đất nền móng: 05

04. Bộ môn Địa chất công trình: 00

05. Bộ môn Trắc địa: 04

 

Danh sách đăng ký như sau:

STT Chủ nhiệm đề tài Tham gia Bộ môn Tên đề tài
1 ThS. Đặng Diệu Huệ Trắc địa Nghiên cứu thành lập cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 một số vùng thuộc khu vực Hà Nội từ dữ liệu quét Lidar và bay chụp ảnh số
2 TS. Đỗ Duy Đỉnh Đường Nghiên cứu phương pháp thiết kế hình học cho các vị trí ra, vào đường ô tô cao tốc xét đến quy mô giao thông
3 TS. Vũ Minh Tân ThS. Vũ Công Viên Cơ đất Nghiên cứu tái sử dụng đất bùn sét nạo vét làm vật liệu đắp cho các công trình xây dựng
4 ThS. Vũ Công Viên ThS. Nguyễn Tuân Cơ đất Nghiên cứu biến dạng của nền đất bằng thí nghiệm bàn nén hiện trường
5 ThS. Nguyễn Tuân TS. Phạm Việt Anh Cơ đất Nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm cọc đến sức chịu tải của cọc trong đài bằng phương pháp thực nghiệm
6 TS. Phạm Việt Anh Cơ đất Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng hóa lỏng của nền đất đến sức chịu tải dọc trục của cọc
7 TS. Nguyễn Ngọc Tuấn KS. Bùi Huy Tăng Cầu Nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng chống nước ngầm cho hầm giao thông thi công bằng phương pháp đào hở
8 KS. Bùi Huy Tăng Cầu Nghiên cứu lựa chọn khoảng cách hợp lý giữa hai hầm của kết cấu hầm đôi giao thông xây dựng trong điều kiện địa chất đá mềm
9 ThS. Thái Hồng Nam ThS. Lê Hoàng Sơn Đường Ứng dụng phần mềm Trazer trong nghiên cứu hành vi lựa chọn làn của người lái trên đường có dải phân cách trong đô thị tại thủ đô Hà Nội
10 KS. Nguyễn Đình Huy ThS. Bùi Duy Quỳnh, ThS. Vũ Đình Chiều Trắc địa Nghiên cứu, ứng dụng WebGis trong quản lý và khai thác dữ liệu địa chính
11 ThS. Nguyễn Thanh Sơn Phạm Việt Anh, Lê Thị Ngọc Hà Cơ đất Nghiên cứu, đánh giá các phương pháp dự báo sức chịu tải cọc khi áp dụng trong điều kiện địa chất tại một số khu vực Việt Nam
12 ThS. Đinh Xuân Hoàn PGS. TS. Vũ Hoài Nam Đường Nghiên cứu ứng dụng giải pháp thiết kế ưu tiên tín hiệu cho xe buýt tại nút giao có đèn điều khiển bằng cách sử dụng làn nhảy cách trong hàng chờ
13 ThS. Hà Thị Hằng Trắc địa Tìm hiểu các loại ảnh viễn thám phục vụ theo dõi biến động
trên đường bộ
14 KS. Hà Trung Khiên TS. Trần Đình Trọng, ThS. Đặng Diệu Huệ Trắc địa Nghiên cứu xây dựng phần mềm xử lý số liệu quan trắc lún công trình