Sinh viên

851

Thông báo gia hạn đăng ký và thu học phí bảo lưu điểm quá trình học kỳ I 2019-2020

1. Thời gian đóng học phí bảo lưu điểm quá trình từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019. Sinh viên chính quy đóng học phí qua...
1056

Điểm kỳ III năm học 2015-2016

Ngày 23 tháng 6 năm 2016 Cơ học đất DQT: DQT Cơ học đất và đá DQT: DQT Cơ học đất Nền móng DQT: DQT Thiết kế và...
1144

Điểm kỳ II năm học 2015-2016

Ngày 23 tháng 6 năm 2016 Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính Sv306657: pt - Kết quả phúc tra Hóa học đại cương Sv109460: pt...
1134

Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Ngày 20 tháng 6 năm 2016 Kết quả phúc tra Cảng hàng không sân bay Sv 378058: pt Phiếu sửa điểm Kết cấu thép 1 sv...
1124

Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Ngày 16 tháng 6 năm 2016 Cơ học đất Nền móng LOPNV9: chd Khóa 57: Trắc địa CT chuyên ngành 57TRD: trdcn Giao thông và đường đô...
1076

Điểm kỳ III năm học 2015-2016

Ngày 20 tháng 6 năm 2016 Khoáng vật và T.học DQT: kv Địa chất công trình DQT: dcct Thực tập Trắc địa LOP11: tttrd Địa chất CT&ĐCTV DQT: dctv
1035

Điểm kỳ III năm học 2015-2016

Trắc địa DQT: DQT Quan trắc biến dạng DQT: DQT Trắc địa DQT: DQT
1082

Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Ngày 24 tháng 5 năm 2016 - Kết quả phúc tra Hình họa Sv384058: pt - Phiếu sửa điểm Đồ án Nền móng: psd - Phiếu sửa...
1024

Điểm kỳ III năm học 2015-2016

Ngày 24 tháng 5 năm 2016 - Kết quả phúc tra Hình họa Sv384058: pt - Phiếu sửa điểm Đồ án Nền móng: psd - Phiếu sửa...
1107

Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Ngày 13 tháng 6 năm 2016 Kết quả phúc tra Giáo dục Quốc phòng 3 sv 318058: pt Tin học ứng dụng đường DQT: DQT Kỹ thuật...
1167

Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

06/06/2016 Ngày 6 tháng 6 năm 2016 Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật VS 705453: pt Khóa 58: Đồ án kết cấu bê tông cốt...
942

hội trại sinh viên xuất sắc khoa cầu đường năm học 2016-2107

"Hội trại sinh viên xuất sắc Khoa Cầu đường" là chương trình được tổ chức thường niên của Khoa Cầu Đường, với mục đích động...
1 15 16 17 18