Sinh viên khoa Cầu Đường đạt giải cao tại vòng chung khảo giải thưởng “Sinh viên NCKH” năm 2020

Đánh giá

Chúc mừng thành công của nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Cầu Đường dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Bùi Phú Doanh đã đạt giải Nhì tại vòng chung khảo giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020.  Danh sách nhóm sinh viên:

1. Nguyễn Thị Ngoan

2. Tạ Quang Bằng

3. Vũ Ngọc Quỳnh

4. Tòng Văn Trung

Đặc biệt, nhóm đã xuất sắc trở thành 1 trong 6 nhóm vượt qua hơn 70 đề tài trong vòng Chung khảo nhận được “Học bổng Năng lượng tương lai” do Tập đoàn AES phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) thực hiện.

Một số hình ảnh: