Thông báo gửi sinh viên

1168

Triển khai học liệu trực tuyến

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo trong thời gian sinh viên chưa trở lại học tập trung, song song với việc giảng dạy trực...
1413

Bộ môn Đường ô tô – đường đô thị thông báo về các lớp NV11-2020

Bộ môn Đường ô tô - đường đô thị xin thông báo: + Lớp NV11 Đồ án hình học và khảo sát thiết kế đường...
1120

thông báo vv giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 nh 2019-2020

Danh sách dự kiến sinh viên được nhận học bổng - Bản dự thảo lần 2 - ngày 17*9*2019: ds Sinh viên thuộc diện học bổng...
1074

thông báo danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng kỳ 2 năm học 2018-2019

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp ngành Đường             DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP -...
1007

thông báo vv giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 nh 2019-2020

Kết quả danh sách giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020. Danh sách giao đồ án tốt nghiệp ngành Cầu: cau Danh sách...
1183

thông báo vv thi phân loại trình độ tiếng anh k64

Sinh viên thi tại tầng 4 nhà Thư viện trường Đại học xây dựng. Khi đi thi yêu cầu sinh vien mang theo chứng minh...
996

danh sách sinh viên lớp cdc – học kì 1 năm học 2019 – 2020

Tiêu chí lựa chọn : Khóa 60 : Yêu cầu bắt buộc phải đủ điều kiện được đi Thực tập Tốt nghiệp kì 1 NH...
1145

thông báo kết quả phân nhóm học 64cde

KHOA CẦU ĐƯỜNG THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÂN NHÓM HỌC LỚP 64CDE Lưu ý : Với những sinh viên được phân vào nhóm 64CDE sẽ...
1056

danh sách sinh viên trúng tuyển lớp 64cde

Ban chủ nhiệm Khoa yêu cầu toàn thể sinh viên đã trúng tuyển vào ngành Cầu Đường Anh ngữ - K64 thực hiện các nhiệm...
979

Thông báo gia hạn đăng ký và thu học phí bảo lưu điểm quá trình học kỳ I 2019-2020

1. Thời gian đóng học phí bảo lưu điểm quá trình từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019. Sinh viên chính quy đóng học phí qua...
1 7 8 9