Triển khai học liệu trực tuyến

Đánh giá

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo trong thời gian sinh viên chưa trở lại học tập trung, song song với việc giảng dạy trực tuyến Zoom Cloud Mettings.

Do tình hình thực tế (dịch virut nCovid 19) nhà trường đã triển khai hệ thống học liệu trực tuyến ( Giảng dạy qua hệ thống cms.nuce.edu.vn – do Phòng Đào tạo khởi tạo và quản lý) yêu cầu BẮT BUỘC tất cả các sinh viên phải có tài khoản email theo tên miền @huce.edu.vn mới đăng nhập tham gia khoá học được. Các email có đuôi @gmail.com, @yahoo.com, @outlook.com… khác tên miền của trường sẽ ko đăng nhập được.

Phòng TT&TT đã khởi tạo tất cả email sinh viên còn lại từ K48 – K61 và Reset lại toàn bộ mật khẩu Sinh viên K62 – K64 (tính đến 18h ngày 28/03/2020).

Các sinh viên K60+61+62+63+64 liên hệ lớp trưởng để nhận thông tin.

Yêu cầu toàn thể sinh viên Khóa 59 trở về trước + Bằng 2 + Liên thông truy cập vào bảng đăng ký cấp email + mật khẩu do Khoa cung cấp để được hưởng quyền lợi.

Danh sách sinh viên Khóa 59 trở về trước + Bằng 2 + Liên thông:danhsach

 Với những sinh viên đã được cấp tài khoản nhưng bị chiếm dụng, đổi số điện thoại… K60 trở về sau này liên hệ cán bộ lớp ; Khóa 59 trở về trước + Bằng 2 + Liên thông liên hệ đến văn phòng khoa để được hỗ trợ.

 Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.