Kỷ yếu Sinh viên 60CDC

Đánh giá

Ngày 12 tháng 1 năm 2019, Khoa Cầu đường tổ chức kỷ yếu cho lớp Sinh viên Cầu đường tài năng CDC Khóa 60. Từ năm 2017, với mục đích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và ưu tú, phát triển toàn diện các kỹ năng, Khoa Cầu đường đã thành lập lớp ngoại khóa dành cho sinh viên tài năng trong khoa, viết tắt là CDC. Bắt đầu đào tạo từ khóa 58, các sinh viên lớp CDC của Khoa Cầu đường ngoài kiến thức được trang bị trên lớp còn được tham gia các lớp học bồi dưỡng do Khoa cùng các đơn vị đối tác tổ chức. Lớp Cầu đường tài năng Khóa 60 là Khóa 3 được trao chứng nhận tốt nghiệp Chương trình đào tạo Kỹ sư Cầu đường tài năng – Khoa Cầu đường. Trong thời gian học tập tại Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng, các sinh viên lớp 60CDC đã có những đóng góp tích cực trong các phong trào học tập như thi Sinh viên giỏi, Olimpic, giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học; nhiều bạn trong lớp là các cán bộ Đoàn, Hội đóng góp cho các hoạt động và phong trào sinh viên của Khoa và Trường.