thông báo danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng kỳ 2 năm học 2018-2019

  • Trang chủ
  • Sinh viên
  • thông báo danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng kỳ 2 năm học 2018-2019
Đánh giá

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp ngành Đường

            DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – ĐỢT 1 – KỲ I 2019-2020
CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ
TT MÃ SV HỌ TÊN LỚP GV HƯỚNG DẪN SỐ ĐIỆN THOẠI SINH VIÊN SỐ ĐIỆN THOẠI GVHD
1 548858 Võ Văn Quang 58CD2 PGS.TS Đinh Văn Hiệp
2 210860 Đào Đình Đề 60CD1 PGS.TS Bùi Phú Doanh 0382471376
3 107460 Phạm Văn Quang 60CD1 PGS.TS Bùi Phú Doanh 0945002097
4 1500860 Đỗ Văn Giang 60CD2 PGS.TS Bùi Phú Doanh
5 196560 Hồ Vĩnh Công 60CD2 PGS.TS Bùi Phú Doanh 0962492598
6 30557 Bùi Trần Trọng Nghĩa 57CD4 PGS.TS Bùi Phú Doanh
7 158859 Nguyễn Hữu Minh Đức 59CDE PGS.TS Đinh Văn Hiệp 0
8 105260 Hoàng Văn 60CD6 PGS.TS Đinh Văn Hiệp 0387250771
9 660 Đỗ Tiến Đạt 60CDE PGS.TS Đinh Văn Hiệp 936067701
10 97860 Bùi Cao Sơn 60CD1 PGS.TS Đinh Văn Hiệp 0389955532
11 656658 Lộc Văn Phúc 58CD5 PGS.TS Hoàng Tùng
12 711059 Nguyễn Đình Nho 59CD2 PGS.TS Hoàng Tùng 969653578
13 75159 Trần Đức Bình 59CDE PGS.TS Hoàng Tùng
14 1526260 Trần Vân Kiều 60CD3 PGS.TS Hoàng Tùng 0965908424
15 169760 Lê Ngọc Sơn 60CD3 PGS.TS Hoàng Tùng 0368969206
16 1530860 Nguyễn Đăng Việt Anh 60CD2 PGS.TS Hoàng Tùng 0328314751
17 197060 Nguyễn Quý Nhân 60CD6 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo 0338693567
18 572459 Nguyễn Chí Thành 59CD4 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo
19 1517760 Đào Văn Việt 60CD6 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo 0963816955
20 5960 Vũ Quốc Việt 60CD4 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo 0388583010
21 35460 Vũ Ngọc Tuynh 60CD5 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo 0
22 98960 Nguyễn Thanh Thiện 60CD2 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo 369649937
23 368159 Trần trọng khuê 59CD3 PGS.TS Nguyễn Việt Phương
24 165760 Phạm Minh  Hoằng 60CD5 PGS.TS Nguyễn Việt Phương 966907094
25 3560 Trần Thanh Tùng 60CD6 PGS.TS Nguyễn Việt Phương 0
26 167060 Phùng Bá Thịnh 60CD1 PGS.TS Nguyễn Việt Phương 0989382883
27 579859 Phạm huy hiệp 59CD4 PGS.TS Vũ Hoài Nam
28 198360 Huỳnh Đức Thắng 60CD3 PGS.TS Vũ Hoài Nam 0987427397
29 171960 Nguyễn Cao Bằng 60CD1 PGS.TS Vũ Hoài Nam 0332138652
30 4660 Phạm Nhật Thiên 60CDE PGS.TS Vũ Hoài Nam 0967189550
31 173559 Giang văn trọng 59CD5 ThS. Đinh Xuân Hoàn 0983774959
32 450559 Trương Văn Dương 59CD3 ThS. Đinh Xuân Hoàn 0
33 493559 Nguyễn Văn Duy 59CD1 ThS. Đinh Xuân Hoàn 0
34 635859 Chu Tiến Cường 59CD4 TS. Cao Phú Cường 0368332746
35 1550660 Trần Đình Tuấn 60CD2 TS. Cao Phú Cường 0353006852
36 125060 Nguyễn Trọng 60CD5 TS. Cao Phú Cường 0987059366
37 88460 Vũ Mạnh Cường 60CD3 TS. Cao Phú Cường 0963234484
38 21160 Phạm Quang Quyết 60CD6 TS. Cao Phú Cường 0353234707
39 157360 Trần Đình Cầm 60CD1 TS. Đỗ Duy Đỉnh 0849854586
40 1552260 Nguyễn Thành Trung 60CD5 TS. Đỗ Duy Đỉnh
41 86660 Đoàn ngọc hoạt 60CD2 TS. Đỗ Duy Đỉnh 0358146244
42 120861 Vũ Đình Khải 61CD5 TS. Đỗ Duy Đỉnh
43 255358 Nguyễn Trọng Thắng 58CD3 TS. Ngô Việt Đức
44 598159 Nguyễn Văn Thực 59CD5 TS. Ngô Việt Đức 0986066348
45 51759 Nguyễn Mạnh Cường 59CD4 TS. Ngô Việt Đức 0
46 80960 Nguyễn Tiến Long 60CD3 TS. Ngô Việt Đức 0384303497
47 13860 Ngô Văn Giỏi 60CD1 TS. Ngô Việt Đức 0356772833
48 360359 Vũ Trường Mong 59CD3 TS. Nguyễn Đức Nghiêm 0
49 536159 Nguyễn Hữu Lập 59CD4 TS. Nguyễn Đức Nghiêm 0346540374
50 1524960 Vũ Khắc Lộc 60CD3 TS. Nguyễn Đức Nghiêm 0981184097
51 20960 Vũ Tiến Thành 60CD1 TS. Nguyễn Đức Nghiêm 352221372
52 162660 Lê Công Trung Sơn 60CD1 TS. Nguyễn Đức Nghiêm 0396267700
53 590959 Hồ Văn Dũng 59CD3 TS. Vũ Ngọc Trụ 345627916
54 180360 Nguyễn Tiến Hùng 60CD5 TS. Vũ Ngọc Trụ 0977594560
55 135960 Hồ Anh Quân 60CD5 TS. Vũ Ngọc Trụ
56 7260 Hoàng Hữu Trung 60CD5 TS. Vũ Ngọc Trụ 0339183736
57 1127857 Lã Công Hiến 57CD2 TS. Đỗ Duy Đỉnh
Ghi chú:  – Thời gian làm ĐATN 15 tuần kể từ ngày 16/9/2019
 – Sinh viên liên hệ ngay với GV hướng dẫn để nhận nhiệm vụ thực tập.