Danh sách phân công hướng dẫn Thực tập CBKT + ĐATN K61 Đợt 1

Đánh giá

Bộ môn Đường ô tô – Đường đô thị thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập CBKT + Đồ án Tốt nghiệp K61 đợt 1 – Học kì 1 năm học 2020 – 2021.

Kế hoạch Thực tập cán bộ kỹ thuật và các đợt làm Đồ án Tốt nghiệp : https://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=4440

Kế hoạch khung năm học 2020 – 2021 : https://app.box.com/s/pffb20f2l2r8l53gm6iin06cjmy5rkr5