đăng ký ngành thực tập công nhân k62

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo kế hoạch đăng ký Thực tập công nhân học kì 2 năm học 2019 -2020.

Sinh viên đăng ký lựa chọn chuyên ngành đi Thực tập công nhân cũng là ngành học đào tạo sau này.

Thời gian đăng ký hết ngày 20 tháng 5 năm 2020. Kết quả đăng ký sẽ được thông báo vào ngày 22 tháng 5 năm 2020. Tiếp nhận nguyện vọng chỉnh sửa đến hết 27/5/2020. Sau thời hạn trên, Khoa sẽ chuyển danh sách về bộ môn.

Kế hoạch Thực tập công nhân sẽ được đăng tải cụ thể sau.

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

LINK ĐĂNG KÝ NGÀNH THỰC TẬP CÔNG NHÂN : dky ttcn

 

 

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP CÔNG NHÂN

TT f_masv f_manh Ho ten f_tenlop
1 120061 62CD5 Nguyen Hong Khai 61CD4
2 93661 62CD6 Do Huy Hoang 61CD6
3 9562 62CD1 Tran Viet Anh 62CD1
4 1502062 62CD1 Tran Vu Nam Anh 62CD1
5 11162 62CD1 Nguyen Hoc anh 62CD1
6 15562 62CD1 Duong Thanh Binh 62CD1
7 18262 62CD1 Phan Minh Chau 62CD1
8 21062 62CD1 Doan Van Chinh 62CD1
9 1504862 62CD6 Truong Sy Cuong 62CD1
10 42262 62CD1 Hoang Quang Dai 62CD1
11 1509462 62CD1 Ngo Ngoc Diep 62CD1
12 55962 62CD1 Nguyen Trong Duc 62CD1
13 57962 62CD1 Trinh Van Duc 62CD1
14 58462 62CD1 Vu Tuan Duc 62CD1
15 1506162 62CD3 Nguyen Manh Dung 62CD1
16 35162 62CD1 Chu Tuan Duong 62CD1
17 79362 62CD1 Tran Trung Hieu 62CD1
18 86762 62CD1 Nguyen Minh Hoang 62CD1
19 102962 62CD1 Tran Quang Huy 62CD1
20 105062 62CD1 Tran Van Kha 62CD1
21 111662 62CD1 Phan Huy Kiem 62CD1
22 112362 62CD1 Do Viet Kien 62CD1
23 116162 62CD1 Le Xuan Lam 62CD1
24 116962 62CD1 Nguyen Ngoc Lam 62CD1
25 144362 62CD1 Nguyen Duc Nam 62CD1
26 154562 62CD1 Le Duy Ninh 62CD1
27 156762 62CD1 Tran Van Pho 62CD1
28 156962 62CD1 Dau Duc Phong 62CD1
29 157262 62CD1 Hoang Van Phong 62CD1
30 161762 62CD1 Tran Trong Phuc 62CD1
31 161862 62CD1 Tran Xuan Phuc 62CD1
32 163462 62CD1 Le Van Phuong 62CD1
33 1534262 62CD1 Tran Minh Son 62CD1
34 1701362 62CD1 Bui Tien Thanh 62CD1
35 192462 62CD1 Nguyen Van Them 62CD1
36 202162 62CD1 Nguyen Van Tien 62CD1
37 213362 62CD1 Pham Thanh Trung 62CD1
38 221162 62CD1 Do Manh Tuan 62CD1
39 225462 62CD1 Ha Thanh Tung 62CD1
40 239262 62CD1 Nguyen Van Vuong 62CD1
41 239962 62CD1 Nguyen Van Yen 62CD1
42 6362 62CD2 Nguyen Tuan Anh 62CD2
43 5000462 62CD2 Nang Bonndol 62CD2
44 24262 62CD2 Phung Manh Cong 62CD2
45 42062 62CD2 Bui Van Dai 62CD2
46 28362 62CD2 Than Van Dan 62CD2
47 1700862 62CD2 Bui Thanh Dat 62CD2
48 47062 62CD2 Nguyen Tran Ba Dat 62CD2
49 47562 62CD2 Nguyen Viet Dat 62CD2
50 53562 62CD2 Ha Van Duc 62CD2
51 33562 62CD2 Pham Anh Dung 62CD2
52 37662 62CD2 Tran Nhat Duong 62CD2
53 41962 62CD2 Pham The Duyet 62CD2
54 64862 62CD2 Ho Ngoc Hai 62CD2
55 79762 62CD2 Vu Minh Hieu 62CD2
56 1513962 62CD2 Bui Duc Hoang 62CD2
57 110462 62CD2 Vu Dinh Khiem 62CD2
58 110762 62CD2 Truong Van Khoang 62CD2
59 5001062 62CD2 Oan Lina 62CD2
60 121762 62CD2 Nguyen Huu Linh 62CD2
61 123262 62CD2 Nham Quang Linh 62CD2
62 140962 62CD2 To Cong Minh 62CD2
63 150962 62CD2 Pham Minh Ngoc 62CD2
64 158562 62CD2 Pham Van Phong 62CD2
65 167262 62CD2 Vo Duc Quan 62CD2
66 5000862 62CD2 Pheng Sinet 62CD2
67 5000562 62CD2 Suon Socheat 62CD2
68 5000762 62CD2 Thin Sokkean 62CD2
69 1701162 62CD2 Hoang Duc Tai 62CD2
70 195562 62CD2 Luong Huu Tho 62CD2
71 196462 62CD2 Dinh Trung Thong 62CD2
72 198762 62CD2 Le Van Thuong 62CD2
73 203462 62CD2 Nguyen Viet Tiep 62CD2
74 206162 62CD2 Pham Duc Toan 62CD2
75 1541962 62CD2 Tran Ba Tu 62CD2
76 220762 62CD2 Dang Van Tuan 62CD2
77 1542162 62CD2 Nguyen Anh Tuan 62CD2
78 231162 62CD2 Truong Van Tuyen 62CD2
79 1543762 62CD2 Vu Hong Tuyen 62CD2
80 5000662 62CD2 Kim Virakbotra 62CD2
81 5000962 62CD2 Chim Vuthy 62CD2
82 1062 62CD3 Thieu Van An 62CD3
83 3262 62CD3 Le Linh Anh 62CD3
84 9862 62CD3 Truong Duc Anh 62CD3
85 1503262 62CD3 Hoang Thanh Binh 62CD3
86 17562 62CD3 Nguyen Duc Canh 62CD3
87 17862 62CD3 Pham Dinh Canh 62CD3
88 19562 62CD3 Nguyen Chien 62CD3
89 21162 62CD3 Hoang Cong Chinh 62CD3
90 24662 62CD3 Le Van Cuong 62CD3
91 43362 62CD3 Vo Van Dan 62CD3
92 44462 62CD3 Dao Xuan Dat 62CD3
93 47162 62CD3 Nguyen Trinh Dat 62CD3
94 31862 62CD3 Le Ngoc Dung 62CD3
95 35362 62CD2 Dang Thai Duong 62CD3
96 35262 62CD3 Cu Thai Duong 62CD3
97 1507662 62CD3 Tran Khanh Duong 62CD3
98 38362 62CD3 Bui Khanh Duy 62CD3
99 1511262 62CD3 Tran Ngoc Ha 62CD3
100 74862 62CD3 Le Ngoc Hieu 62CD3
101 1512862 62CD3 Nguyen Ngoc Hieu 62CD3
102 80362 62CD3 Le Ngoc Hieu 62CD3
103 84262 62CD3 Dang Viet Hoang 62CD3
104 88862 62CD3 Tran Duc Hoang 62CD3
105 101762 62CD3 Nguyen The Huy 62CD3
106 114462 62CD3 Tran Trung Kien 62CD3
107 117562 62CD3 Pham Viet Lam 62CD3
108 126162 62CD3 Do Van Loi 62CD3
109 1524662 62CD3 Tran Dang Long 62CD3
110 137062 62CD3 Tu Duc Manh 62CD3
111 152662 62CD3 Le Trong Nhan 62CD3
112 155262 62CD3 Tran Quang Ninh 62CD3
113 163162 62CD3 Doan Minh Phuong 62CD3
114 165762 62CD3 Lam Hong Quan 62CD3
115 166462 62CD3 Nguyen Anh Quan 62CD3
116 167162 62CD3 Tran Anh Quan 62CD3
117 174662 62CD3 Nguyen Hong Son 62CD3
118 178562 62CD3 Nguyen Van Tai 62CD3
119 188262 62CD3 Le Tien Thanh 62CD3
120 215262 62CD3 Nguyen Van Truong 62CD3
121 215962 62CD3 Vu Loc Truong 62CD3
122 216562 62CD3 Bui Quang Tu 62CD3
123 216962 62CD3 Ho Anh Tu 62CD3
124 1541862 62CD3 Pham Xuan Tu 62CD3
125 225062 62CD3 Bui Thanh Tung 62CD3
126 225662 62CD3 Hoang Ba Tung 62CD3
127 962 62CD4 Pham Van An 62CD4
128 3962 62CD4 Luong Tuan Anh 62CD4
129 1701662 62CD4 Hoang Thuy Bach 62CD4
130 20562 62CD4 Le Ba Chieu 62CD4
131 27362 62CD4 Pham Phu Cuong 62CD4
132 28062 62CD4 Vu Quoc Cuong 62CD4
133 42462 62CD4 Le Van Dai 62CD4
134 51862 62CD4 Ta Quang Dong 62CD4
135 52162 62CD4 Pham Van Dong 62CD4
136 29962 62CD4 Nguyen Duc Du 62CD4
137 30362 62CD4 Vo Doan Duan 62CD4
138 57362 62CD4 Phung Minh Duc 62CD4
139 39062 62CD4 Le Thanh Duy 62CD4
140 64562 62CD4 Doan Van Hai 62CD4
141 78862 62CD4 Phan Trung Hieu 62CD4
142 94962 62CD4 Ho Tuan Hung 62CD4
143 92062 62CD4 Doan Viet Hung 62CD4
144 94062 62CD4 Tong Tran Hung 62CD4
145 1518962 62CD4 Dao Nguyen Duc Khanh 62CD4
146 129662 62CD4 Pham Van Long 62CD4
147 142862 62CD4 Ho Nam 62CD4
148 147362 62CD4 Vu Hoang Nam 62CD4
149 149262 62CD4 Pham Van Nghia 62CD4
150 152762 62CD4 Le Long Nhat 62CD4
151 162762 62CD4 Duong Hoang Phuong 62CD4
152 165462 62CD4 Doan Minh Quan 62CD4
153 172562 62CD4 Tran Van Sang 62CD4
154 173962 62CD4 Luong Minh Son 62CD4
155 184062 62CD4 Nguyen Huu Thang 62CD4
156 185462 62CD4 To Quang Thang 62CD4
157 190662 62CD4 Nghiem Huy Thao 62CD4
158 192862 62CD4 Nguyen Duc Thi 62CD4
159 1538762 62CD4 Cao Hong Tien 62CD4
160 201562 62CD4 Ngo Xuan Tien 62CD4
161 201162 62CD6 Hoang Minh Tien 62CD4
162 218962 62CD4 Tran Van Tu 62CD4
163 225562 62CD4 Han Thanh Tung 62CD4
164 230262 62CD4 Vu Ngoc Tuong 62CD4
165 21662 62CD5 Phan Quang Chinh 62CD5
166 22562 62CD5 Vu Hong Chuong 62CD5
167 25062 62CD5 Dang Quoc Cuong 62CD5
168 26262 62CD5 Nguyen Huu Cuong 62CD5
169 46162 62CD5 Nguyen Thanh Dat 62CD5
170 29262 62CD5 Vu Quang Dieu 62CD5
171 54162 62CD5 Le Anh Duc 62CD5
172 31162 62CD5 Hoang Anh Dung 62CD5
173 67762 62CD5 Le Van Han 62CD5
174 70262 62CD5 Pham Lam Hau 62CD5
175 73462 62CD5 Pham Van Hiep 62CD5
176 87162 62CD5 Nguyen Tien Hoang 62CD5
177 94862 62CD5 Do Van Hung 62CD5
178 1515662 62CD5 Dang Viet Hung 62CD5
179 93762 62CD5 Nguyen Xuan Hung 62CD5
180 101462 62CD5 Nguyen Quang Huy 62CD5
181 1700962 62CD5 Ma Dinh Khue 62CD5
182 1522662 62CD5 Le Huy Linh 62CD5
183 121462 62CD5 Nguyen Duc Linh 62CD5
184 130362 62CD5 Tran Viet Long 62CD5
185 131362 62CD5 Dau Vu Luat 62CD5
186 1525762 62CD1 Pham Tien Manh 62CD5
187 136662 62CD5 Pham Van Manh 62CD5
188 137462 62CD5 Nguyen Duc Mao 62CD5
189 142762 62CD5 Dinh Van Nam 62CD5
190 146662 62CD5 Tran Hai Nam 62CD5
191 147062 62CD5 Tran Van Nam 62CD5
192 148062 62CD5 Nguyen Duy Ngan 62CD5
193 148662 62CD5 Do Xuan Nghia 62CD5
194 150862 62CD5 Nguyen Van Ngoc 62CD5
195 159962 62CD5 Nguyen Viet Phu 62CD5
196 162262 62CD5 Nguyen Duc Phuoc 62CD5
197 1531862 62CD5 Do Thanh Quang 62CD5
198 1532962 62CD5 Nguyen Trung Quyet 62CD5
199 172062 62CD5 Nguyen Van Quynh 62CD5
200 186862 62CD5 Tran Duy Thanh 62CD5
201 188962 62CD5 Nguyen Trung Thanh 62CD5
202 198162 62CD5 Tran Doan Thuc 62CD5
203 206462 62CD5 Trieu Minh Toan 62CD5
204 219062 62CD5 Trinh Phuong Tu 62CD5
205 220862 62CD5 Dao Anh Tuan 62CD5
206 227562 62CD3 Nguyen Thanh Tung 62CD5
207 229262 62CD5 Tran Van Tung 62CD5
208 662 62CD6 Nguyen Ha An 62CD6
209 8662 62CD1 Tran Duc Anh 62CD6
210 12262 62CD1 Dao Xuan Bach 62CD6
211 43662 62CD1 Le Duy Hai Dang 62CD6
212 38462 62CD1 Bui Ngoc Duy 62CD6
213 66662 62CD6 Nguyen Trong Hai 62CD6
214 71862 62CD6 Nguyen The Hien 62CD6
215 78462 62CD6 Pham Minh Hieu 62CD6
216 78762 62CD6 Pham Van Hieu 62CD6
217 85462 62CD1 Le Van Hoang 62CD6
218 86162 62CD6 Nguyen Duc Hoang 62CD6
219 88462 62CD6 Phung Anh Hoang 62CD6
220 95762 62CD1 Luong Thanh Hung 62CD6
221 97362 62CD6 Phan Trong Hung 62CD6
222 1517862 62CD6 Nguyen Quang Huy 62CD6
223 104862 62CD6 Phan Duc Ke 62CD6
224 115962 62CD6 Hoang Quoc Lam 62CD6
225 116662 62CD6 Nguyen Hai Lam 62CD6
226 1521162 62CD6 Nguyen Tung Lam 62CD6
227 117962 62CD6 Nguyen Viet Lam 62CD6
228 126562 62CD6 Tran Quoc Loi 62CD6
229 132162 62CD6 Phan Vinh Luc 62CD6
230 140362 62CD6 Pham Hoang Minh 62CD6
231 152362 62CD1 Hoang Nguyen Thanh Nguyen 62CD6
232 158262 62CD6 Nguyen Viet Phong 62CD6
233 162662 62CD1 Bui Gia Phuong 62CD6
234 167662 62CD6 Dang Minh Quang 62CD6
235 171762 62CD1 Nguyen Bac Quynh 62CD6
236 174362 62CD6 Nguyen Dang Son 62CD6
237 181762 62CD1 Pham Van Thai 62CD6
238 182362 62CD6 Luu Han Thang 62CD6
239 1535762 62CD1 Nguyen Viet Thang 62CD6
240 1536762 62CD4 Pham Cong Thanh 62CD6
241 198862 62CD6 Nguyen Ngoc Thuong 62CD6
242 201062 62CD6 Do Van Tien 62CD6
243 211862 62CD6 Le Dinh Trung 62CD6
244 1701562 62CD6 Nguyen Anh Tuan 62CD6
245 224862 62CD6 Vu Dinh Tuan 62CD6
246 226762 62CD6 Mai The Tung 62CD6
247 229162 62CD6 Tran Van Tung 62CD6
248 234162 62CD6 Nguyen Cong Viet 62CD6
249 1545162 62CD6 Tran Van Vinh 62CD6
250 239162 62CD6 Mai Minh Vuong 62CD6
251 242462 62CD2 Tran Trong Hieu 62CDE
252 3068259 62TRD Le Trang Hung 59TRD