THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SINH VIÊN CÁC NHÓM LỚP CDE

Đánh giá
  • Căn cứ vào  kết quả học tập Anh ngữ năm học 2015 -2016 của sinh viên các lớp CDE.
  • Căn cứ vào sự đề xuất chuyển đổi sinh viên sang các lớp có trình độ phù hợp vào từng cá nhân.

Nhằm mục đích tăng cường chất lượng giảng dạy, Khoa Cầu Đường thông báo danh sách những sinh viên cần chuyển đổi sang nhóm lớp đào tạo tiếng Anh theo bảng thống kê dưới đây.

Lưu ý :

  • Những sinh viên chuyển đổi cùng khóa ( Ví dụ từ nhóm 1 sang nhóm 2 cùng khóa) Khoa và Trung tâm sẽ tự chuyển nhóm môn học.
  • Những sinh viên chuyển đổi khác khóa ( 7 sinh viên K58 thuộc nhóm 58CDE2) đề nghị liên hệ với Cô Vân để trao đổi trước ngày 15 tháng 7 năm 2016.
  • Sinh viên K58 học kì 1 năm học 2016-2017 sinh viên sẽ học ngoại ngữ chuyên ngành.
  • Sinh viên K59 học kì 2 năm học 2016-2017 sinh viên dự kiến sẽ học ngoại ngữ chuyên ngành.
  • Đề nghị sinh viên lưu ý và lựa chọn chương trình học ngoại ngữ cho mình phù hợp với lộ trình đào tạo ngoại ngữ của Khoa và Trường.

 

 

 

Lớp Họ và tên Ý kiến Giáo viên Việt Nam Ý kiến bộ phận Học thuật
58CDE1 – HK6 1. Nguyễn Hải Đính
2. Cao Quách Mừng
3. Nguyễn Hữu San
4. Trần Văn Trung
Riêng bạn Mừng và San nếu có thể cho hai bạn học song song hai lớp thì tốt vì hai bạn yếu ngữ pháp Chuyển sang lớp 58CDE2
58CDE2 – HK6 1. Phạm Trung Đức
2. Phạm Đình Hoàng
3. Trần Văn Nhân
4. Phạm Kỳ Thanh Lương
– Các bạn yếu cả 4 kĩ năng do các bạn đã mất gốc từ những năm trước. Vì vậy các bạn gặp rất nhiều khó khăn khi học sang chương trình Ielts. Giáo viên kính mong trung tâm và khoa tạo điều kiện cho các bạn học cùng các khóa sau K59,60 để lấy lại được gốc căn bản và có nhiều điều kiện củng cố tiếng Anh một cách phù hợp vừa sức hơn
– Theo GV cho các bạn học giáo trình New English File hoặc bộ Get Ready for Ielts.
Có thể cho chuyển sang 59 CDE2
58CDE2 – HK6 1. Phan Hoàng Thuận
2. Vũ Hồng Quang
3. Cao Đình Hai
Ba bạn này nằm trong tốp nguy hiểm có khả năng phải chuyển. Mặc dù kì này các bạn cố gắng rất nhiều, nhưng vì thiếu nền Tiếng Anh cơ bản từ trước nên các kĩ năng vẫn chưa cao và cùng cẩn học bổ trợ thêm một số buổi học đặc biệt là các buổi luyện thêm về kĩ năng Viết cùng các lớp khóa K59,K60 Có thể cho chuyển sang 59 CDE2
59CDE1 – HK4 1.Tú Quân
2. Nguyễn Hữu Minh Đức
Giáo trình có thể học Bridge to IELTS vẫn được Có thể cho chuyển sang 59 CDE2
59CDE2 – HK4 1. Phạm Văn Pháp
2. Bùi Văn Hòa
Giáo trình có thể học Bridge to IELTS vẫn được Không nên chuyển lớp vì kỳ này các bạn vừa học Bridge to IE, kỳ tới học lại y hệt thì sẽ rất chán.
60CDE – HK2 1. Hoàng Ngọc Khánh
2. Đỗ Viết Tráng
3. Đoàn Văn Chuyên
Không nên chuyển lớp vì kỳ tới học Bridge to IE, độ khó chưa tăng nhiều, nếu cố gắng thì vẫn theo được. Nếu học lại NEF Elem cùng K61 thì sẽ rất chán & phí thời gian