Danh sách khen thưởng sinh viên CDE cấp Khoa học kì 1 NH 2020-2021