THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ CÁC LỚP CẦU ĐƯỜNG ANH NGỮ

  • Trang chủ
  • Sinh viên
  • THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ CÁC LỚP CẦU ĐƯỜNG ANH NGỮ
Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo thời hạn nộp học phí dành cho sinh viên lớp Cầu Đường Anh ngữ :

Hạn cuối cùng nộp học phí hết ngày 15 tháng 12 năm 2016.

Sau thời hạn trên sinh viên sẽ phải chịu xử lý :

– Sinh viên nợ học phí đào tạo tiếng Anh ( K58+59+60+61) CDE sẽ không được công nhận kết quả chuyển đổi từ IELT sang TOEIC để làm căn cứ đăng ký môn học theo như thông báo nhà trường http://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=593