Thông báo gia hạn đăng ký và thu học phí bảo lưu điểm quá trình học kỳ I 2019-2020

  • Trang chủ
  • Sinh viên
  • Thông báo gia hạn đăng ký và thu học phí bảo lưu điểm quá trình học kỳ I 2019-2020
Đánh giá

1. Thời gian đóng học phí bảo lưu điểm quá trình từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019. Sinh viên chính quy đóng học phí qua tài khoản liên kết với Ngân hàng Agribank. Sinh viên hệ văn bằng 2, liên thông, song bằng, cử tuyển nộp học phí tại phòng Tài vụ. 

2. Nhà trường gia hạn đăng ký bảo lưu ĐQT cho SV từ 14h ngày 13/8/2019 đến hết ngày 15/8/2019, sinh viên đăng ký tại địa chỉ http://daotao.nuce.edu.vn:8081/. Những SV ĐKMH trong thời gian này sẽ nộp học phí tại phòng Tài vụ trong ngày 16/8/2019. Sinh viên không được thay đổi các môn học đã đăng ký trước đó (nếu có).

3. Sinh viên nào không đóng học phí đúng thời hạn sẽ bị hủy kết quả đăng ký bảo lưu điểm quá trình.

4. Sau khi đã đăng ký môn học theo hình thức bảo lưu điểm quá trình, sinh viên không được rút bớt các học phần đã đăng ký (phải đóng học phí tất cả các học phần đã đăng ký hoặc không đóng học phí, Nhà trường tự động hủy kết quả đăng ký, SV đăng ký lại môn vào các đợt ĐKMH sau).

Ghi chú: Trong 1 học kỳ, 1 học phần SV chỉ đăng ký được theo 1 hình thức. Sinh viên đăng ký môn học bảo lưu mà trùng với môn học đã đăng ký theo hình thức học lại thì sau khi sinh viên nộp học phí bảo lưu thì sẽ bị hủy kết quả theo phương thức học lại trước đó và thay thế bằng hình thức học bảo lưu. Do vậy sinh viên cần cân nhắc kỹ để lựa chọn hình thức học cho phù hợp.