danh sách sinh viên giao thực tập tốt nghiệp k60 đợt 3

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách sinh viên được giao Thực tập Tốt nghiệp K60 đợt 3.

Điều kiện + Thời gian giao Thực tập Tốt nghiệp : http://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=4357

Tất cả những sinh viên trong diện giao Thực tập tốt nghiệp có điều kiện cần đảm bảo điều kiện của mình theo đúng yêu cầu của nhà trường.

Danh sách đợt 1: 

Ngành Cầu – công trình ngầm: https://app.box.com/s/w2ihrr62oebds3nq1fk98q1sx0gyndv9

Ngành Đường : https://app.box.com/s/2pc8qdgb43azbt0whsqgotwmm55csm8t

Ngành Trắc địa : https://app.box.com/s/8aiu9invcjgmxzba3a2k1r4no02tpjzc

Sinh viên lưu ý lịch Thực tập của từng ngành đã được xếp lịch trên trang đào tạo nhà trường.

Những sinh viên trong diện cần xác nhận điện thoại vui lòng điền vào biểu mẫu sau.

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.