LỚP 57CDE Copy

Đánh giá
STT Họ và Đệm Tên 1 2 3
1 Lê Tuấn Anh
2 Nguyễn Tùng Anh
3 Thái Hoàng Anh
4 Nguyễn Thế Bản
5 Nguyễn Văn Bảo
6 Nguyễn Quang Chiến
7 Chu Công Chính
8 Phạm Tiến Đạt
9 Trần Thành Đạt
10 Lê Anh Đức
11 Nguyễn Trung Đức
12 Nguyễn Hữu Dũng
13 Đỗ Văn Duy
14 Phùng Thanh Duy
15 Lê Bá Hoàng Giang
16 Ngô Trí
17 Bùi Sỹ Hai
18 Mai Sỹ Hải
19 Bùi Đức Hạnh
20 Nguyễn Đắc Hiếu
21 Trần Quốc Hoàng
22 Lê Việt Hưng
23 Ngô Xuân Hưng
24 Đặng Trọng Huy
25 Hoàng Văn Huy
26 Trần Thế Huy
27 Lê Hoàng Khải
28 Nguyễn Tuấn Long
29 Phạm Ngọc Mạnh
30 Nguyễn Đình Minh
31 Nguyễn Thành Nam
32 Phạm Hải Nam
33 Trần Đại Nghĩa
34 Phan Tiến Phong
35 Đinh Quang Phú
36 Hà Trọng Phương
37 Lê Ngọc Quý
38 Đặng Thế Quyền
39 Nguyễn Quang Sáng
40 Yeng Sovann
41 Bùi Xuân Sơn
42 Nguyễn Hồng Thái
43 Nguyễn Đức Thiện
44 Nguyễn Văn Thuật
45 Tạ Văn Toàn
46 Nguyễn Văn Trang
47 Hoàng Ngọc
48 Lê Lương Tuấn
49 Đỗ Đình Tuyên
50 Man Kim Việt
51 Nguyễn Tiến Việt
52 Vũ Hồng Việt
53 Hoàng Văn
54 Nguyễn Khắc