BẢNG THEO DÕI LỊCH HỌC KHỐI CDE

Đánh giá

NHẰM MỤC ĐÍCH TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO. KHOA CẦU ĐƯỜNG TỔ CHỨC ĐIỂM DANH ONLINE VỚI NHỮNG SINH VIÊN THEO HỌC CÁC MÔN HỌC THUỘC NHÓM 62CDE + 63CDE.

THỜI GIAN TRUY CẬP SẼ DO CÁN BỘ QUẢN LÝ QUI ĐỊNH. NGOÀI THỜI GIAN TRÊN SINH VIÊN SẼ ĐƯỢC COI LÀ VẮNG MẶT TRONG BUỔI HỌC.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊM TÚC, TRUNG THỰC KHI THỰC HIỆN.

(Số liệu điểm danh không nằm trong phần tính điểm quá trình của môn học).