thông báo vv giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 nh 2019-2020

Đánh giá

Danh sách dự kiến sinh viên được nhận học bổng – Bản dự thảo lần 2 – ngày 17*9*2019: ds

  • Sinh viên thuộc diện học bổng mà dự thi Olympic toàn quốc hoặc tương đương đạt giải Khuyến khích trở lên sẽ được nâng một mức học bổng.
  • Mọi thắc mắc sinh viên lên trự tiếp văn phòng Khoa gặp cô Hiền trong giờ hành chính để được giải quyết đến 15h30 thứ Năm ngày 19*9*2019. Sau thời gian trên Khoa sẽ nộp danh sách lên trường để ra quyết định, vậy mọi thắc mắc sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.