Danh sách sinh viên đi Thực tập CBKT+ TQ K61 đợt 3

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách sinh viên được duyệt đi Thực tập cán bộ kỹ thuật + tham quan K61 đợt 3 – Học kì 2 năm học 2020 – 2021.

Chuyên ngành Đường : CNDuong

Chuyên ngành Cầu : CNCau

Chuyên ngành Trắc địa : CNTrd 

Phân công hướng dẫn Thực tập TN chuyên ngành Đường : PCHD_CNDuong

Phân công hướng dẫn Thực tập TN chuyên ngành Đường lớp KSGT: PCHD_KSGT