THÔNG BÁO KHẢO SÁT ĐÀO TẠO KHỐI CẦU ĐƯỜNG ANH NGỮ

Đánh giá

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY KHỐI CẦU ĐƯỜNG ANH NGỮ

Để nâng cao chất lượng đào tạo, nắm bắt được các ý kiến của người học, điều chỉnh việc giảng dạy Tiếng Anh của Trung tâm Multi Language cũng như kịp thời hỗ trợ cải thiện điều kiện học tập của sinh viên.

Ban Chủ Nhiệm Khoa Cầu Đường yêu cầu toàn bộ sinh viên khối Cầu Đường Anh ngữ đang học Tiếng Anh tăng cường học kì 2 năm học 2018 – 2019 tham gia khảo sát.

Đây là quyền lợi của các em, yêu cầu các em nghiêm túc thực hiện việc điền Form để Khoa Cầu Đường và Nhà trường kịp thời can thiệp .

Đề nghị cán bộ lớp thông báo và đôn đốc thành viên lớp mình tham gia khảo sát.
Những sinh viên K60 trở về trước có nguyện vọng, đề xuất về chương trình học, giảng viên và hệ thống quản lý của nhà Trường, Trung tâm Multi Langugage, văn phòng Khoa vui lòng gửi thư qua hòm thư của Khoa : cauduong@huce.edu.vn