DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢI HỌC BỔ TRỢ TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo triệu tập những sinh viên không đạt kết quả học tập tiếng Anh tăng cường theo lộ trình :

 

Thời gian : 9H00 – Thứ 2 – ngày 16 tháng 7 năm 2018

Địa điểm : Văn phòng Khoa Cầu Đường.

Nội dung : Trao đổi về việc học Tiếng Anh tăng cường.

 

Yêu cầu không vắng mặt.

 

 

Danh sách sinh viên :

TT Ho ten Lop
1 Do Tien Dat 60CDE
2 Pham Van Duc 60CDE
3 Tran Ba  Duy 60CDE
4 Do Viet Trang 60CDE
5 Pham Van Viet 60CDE
6 Bui Van Vuong 60CDE