KHÚC ĐĂNG TÙNG

  • Họ tên : KHÚC ĐĂNG TÙNG
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : PGS.TS
  • Học hàm - chức danh : Phó giáo sư
  • Chức vụ : Trưởng bộ môn
  • Ghi chú : Trưởng BM
  • Ngày sinh : 1977
  • Email : tungkd@huce.edu.vn
  • 4.8/5 - (11 bình chọn)

 

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 1999
Thạc sĩ: Chuyên ngành Kết cấu công trình, Đại học Florida, Mỹ. 2004
Tiến sĩ: Chuyên ngành Kết cấu công trình, Đại học Miền trung Florida, Mỹ. 2016

Hướng nghiên cứu chính

Phân tích kết cấu công trình cầu
Đánh giá sức khỏe công trình (Structural Health Monitoring & Structural Identification)
Ứng dụng công nghệ thị giác máy tính trong xây dựng (Computer Vision Application in SHM & Civil Engineering)
Kết cấu sử dụng bê tông chất lượng siêu cao (UHPC)

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
1999-2003 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2003-2004 University of Florida, FL, US Trợ lý nghiên cứu
2005-2010 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2011-2015 University of Central Florida, FL, US Trợ lý nghiên cứu
2015-2016 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2016-2017 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Phó Trưởng bộ môn Cầu và CTN
2017-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Trưởng bộ môn Cầu và CTN

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu – Chủ trì

3. Chủ nhiệm đề tài (2017-2018). Đánh giá sức khỏe công trình bằng cách nhận dạng và khoanh vùng các thay đổi trên kết cấu dựa trên phương pháp phân tích phi tham số dữ liệu quan trắc. Trường Đại học Xây dựng – Đề tài cấp trường trọng điểm

2. Phó chủ nhiệm chương trình (2017-2019). Nghiên cứu ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao trong xây dựng cầu quy mô nhỏ và trung bình. Bộ Giáo dục đào tạo
1. Chủ nhiệm đề tài (2017-2019). Nghiên cứu phương pháp đo chuyển vị động kết cấu công trình bằng công nghệ “thị giác máy tính – computer vision” phục vụ cho công tác đánh giá và kiểm định công trình. Bộ Giáo dục đào tạo

Bài báo khoa học quốc tế

9. Hoa P. Duy, Le Ba Danh*, Tung Khuc, Khong Trong Toan, Thanh Quang Vu, Do Van Trinh and Quy Tuan Ngo (2021). Experimental and FEM Modelling of Bond Behavior between Prestressing Strand and Ultra–High–Performance Concrete. Journal of Materials and engineering (ESCI)

8. Hoa D. Pham, T. Khuc*, Tuan V. Nguyen, Hung V. Cu, Danh B. Le, and Thanh P. Trinh (2020). Investigation of Flexural Behavior of a Prestressed Girder for Bridges Using Nonproprietary UHPC. Advances in Concrete Construction (ISI, Q2)

7. N.T.Le, Andy Nguyen*, D.P. Thambiratnam, T.H.T Chan and T. Khuc (2020). Locating and quantifying damage in beam-like structures using modal flexibility-based deflection changes. International Journal of Structural Stability and Dynamics (ISI, Q1)
6. T. Khuc*, P.T. Nguyen, Andy Nguyen and F. N. Catbas (2020). A non-parametric method for locating bridge damage based on the best-fit auto-regressive models. International Journal of Structural Stability and Dynamics (ISI, Q1)
5. T. Khuc*, Tuan Anh Nguyen, Hieu Dao and F. N. Catbas (2020). Swaying Displacement Measurement for Structural Monitoring Using Computer Vision and an Unmanned Aerial Vehicle. Measurement (ISI, Q1)

4. T. Khuc and F. N. Catbas* (2017). Structural Identification Using Computer Vision-based Bridge Health Monitoring. Journal of Structural Engineering, ASCE (ISI, Q1)
3. T. Khuc and F. N. Catbas* (2016). Computer vision based displacement and vibration monitoring without using physical target on structures. Structure and Infrastructure Engineering (ISI, Q1)
2. T. Khuc and F. N. Catbas* (2016). Completely Contactless Structural Health Monitoring of Real-life Structures using Cameras and Computer Vision. Structural Control and Health Monitoring (ISI, Q1)
1. R. Zaurin, T. Khuc, and F. N. Catbas* (2016). Hybrid Sensor-Camera Monitoring: Case Study of a Real Bridge for Damage Detection. Journal of Bridge Engineering, ASCE (ISI, Q1)

Bài báo hội thảo quốc tế

7. Tang Huy Bui, T. Khuc* and F. N. Catbas (2018). An Enhanced Procedure for Identifying the Optimal AR-model for Bridge Damage Identification. 7th International Conference on Protection of Structures against Hazards (PSH), Hanoi, Vietnam
6. T. Khuc*, Tuan Anh Nguyen and Hieu Dao (2018). A Development of Vision based Vibration Measurement using a Commercial Drone. 7th International Conference on Protection of Structures against Hazards (PSH), Hanoi, Vietnam
5. Catbas, F.N.*, Dong, C.Z., Celik, O. and T. Khuc (2018). A Vision for Vision-based Technologies for Bridge Health Monitoring. 9th International Conference for Bridge Maintenance and Safety (IABMAS), Melbourne, Australia
4. E. J. Obrien*, F. N. Catbas, S. E. Taylor, and T. Khuc (2016). Camera-Based Bridge Safety Monitoring. 14th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, Ho Chi Minh City, Vietnam
3. T. Khuc and F. N. Catbas* (2015). An Image-based Structural Identification for Bridge Monitoring. 1st International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevsehir, Turkey
2. T. Khuc and F. N. Catbas* (2015). Vision-Based for Bridge Structural Health Monitoring and Identification. 3rd Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, Antalya, Turkey 
1. T. Khuc and F. N. Catbas* (2014). Non-target displacement measurement of structures using vision based approaches. 7th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS), Shanghai, China

Bài báo khoa học trong nước

12. Khúc Đăng Tùng, Nguyễn Tiến Phát, Nguyễn Đức Trung, Lê Bá Danh (2021). Nghiên cứu cảm biến giám sát chuyển dịch ngang ray hàn liền trong đường sắt sử dụng sóng siêu âm. Tạp chí Giao thông vận tải

11. Phạm Duy Hòa, Khúc Đăng Tùng (2021). Nghiên cứu cảm biến giám sát chuyển dịch ngang ray hàn liền trong đường sắt sử dụng sóng siêu âm. Tạp chí Giao thông vận tải

10. Phạm Duy Hòa, Khúc Đăng Tùng*, Nguyễn Tiến Phát, Nguyễn Minh Hùng, Lê Bá Danh, Nguyễn Công Thắng (2020). Đề xuất một số tiết diện chữ I định hình cho dầm cầu dự ứng lực căng trước sử dụng vật liệu UHPC sản xuất tại Việt Nam. Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, Trường ĐHXD
9. Khúc Đăng Tùng*, Andy Nguyen, Lê Tùng Lâm, Lại Đức Giang (2020). Nghiên cứu phương pháp tạo mô hình bề mặt phục vụ đo đạc biến dạng kết cấu bằng công nghệ tương quan hình ảnh. Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, Trường ĐHXD

8. Nguyễn Tiến Phát, Nguyễn Đức Trung, Bùi Quốc Cường, Bùi Tiến Thành, Khúc Đăng Tùng* (2019). Nghiên cứu sử dụng sóng siêu âm trong theo dõi và giám sát ray hàn liền trong đường sắt. Hội nghị KH Trẻ trường ĐHXD 2019, Trường ĐHXD
7. Nguyễn Vũ Nam Chiến, Đinh Nho Cảng, Khúc Đăng Tùng* (2019). Nghiên cứu giải pháp BIM trong xây dựng mô hình thông tin cho công trình hạ tầng. Hội nghị KH Trẻ trường ĐHXD 2019, Trường ĐHXD
6. Nguyễn Đức Phúc, Khúc Đăng Tùng*, Nguyễn Hướng Dương (2018).  Loại bỏ ảnh hưởng ngẫu nhiên trong dữ liệu đo đạc nhằm xác định hiệu quả hơn các tham số động học cho công trình cầu. Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, Trường ĐHXD
5. Khúc Đăng Tùng*, Đinh Nho Cảng (2018). Ứng dụng công nghệ chụp không ảnh cận thám cung cấp thông tin cho mô hình BIM của dự án hạ tầng và giao thông. Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, Trường ĐHXD
4. Khúc Đăng Tùng*, Đào Chí Hiếu, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Tùng Lâm (2017). Ứng dụng công nghệ xử lý hình ảnh cho việc đo đạc công trình cầu tại các vị trí khó tiếp cận. Tạp chí Cầu đường Việt Nam
3. Nguyễn Đức Phúc, Khúc Đăng Tùng* (2016). Tính toán tần số dao động, dạng dao động, và tỷ số giảm chấn kết cấu cầu sử dụng dữ liệu đo gia tốc. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Trường ĐHGTVT
2. Nguyễn Đức Phúc, Khúc Đăng Tùng* (2016). Ứng dụng mô hình phân tích phi tham số nhằm phát hiện hư hỏng kết cấu cầu sử dụng dữ liệu đo gia tốc. Tạp chí Cầu đường Việt Nam
1. Khúc Đăng Tùng*, Nguyễn Ngọc Tuyển, Nguyễn Như Mai (2016). Sử dụng camera cho mục đích quan trắc và phân tích ứng xử kết cấu. Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, Trường ĐHXD