TRẦN VIỆT HÙNG

  • Họ tên : TRẦN VIỆT HÙNG
  • M/F : Nam
  • Học vị : Tiến sĩ
  • Ngày sinh : 24-02-1984
  • Email : hungtv@huce.edu.vn
  • 4.7/5 - (11 bình chọn)

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2006
Thạc sĩ:  Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, Đại học Washington, Mỹ. 2012
Tiến sĩ: Chuyên ngành Kết cấu công trình, Đại học Washington, Mỹ. 2015

Hướng nghiên cứu chính

Kết cấu công trình cầu.
Kết cấu cầu thi công nhanh
Kết cấu chịu động đất
Khai thác, đánh giá, kiểm định công trình
Kết cấu chịu lửa
Vật liệu xây dựng

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2007-2009 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2009-2015 University of Washington, US Trợ lý nghiên cứu
2015-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

1. Chủ nhiệm đề tài (2018). Nghiên cứu lựa chọn các tham số kỹ thuật cho các kết cấu cầu bê tông cốt thép nhịp nhỏ và vừa áp dụng cho cầu đường sắt cao tốc ở Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải

Bài báo khoa học quốc tế

1. Bijan Khaleghi, Hung Viet Tran, John Stanton, Lee Marsh, Marc Eberhard, Olarfur Haraldsson, Phillip Davis, Todd Janes (2012). Accelerated Bridge Construction: Bent on safety. Roads & Bridge Magazine

Bài báo hội thảo quốc tế

3. Hung Viet Tran, John F. Stanton, Marc O. Eberhard (2014). Seismic-Resistant, ABC Connection between Precast Concrete Columns and Drilled Shafts. 60th Anniversary PCI Convention and National Bridge Conference
2. Hung Viet Tran, Marc O. Eberhard, John F. Stanton, Lee Marsh (2014). Seismic-Resistant, ABC Connection between Precast Concrete Columns and Drilled Shafts. Tenth U.S. National Conference on Earthquake Engineering
1. Hung Viet Tran, John F. Stanton, Lee Marsh, Marc O. Eberhard (2012). Seismic-Resistant Connections between Precast Concrete Columns and Drilled Shafts. The 2012 PEER Annual Meeting Program

Bài báo khoa học trong nước