NGUYỄN THỊ NHƯ MAI

  • Họ tên : NGUYỄN THỊ NHƯ MAI
  • M/F : Nữ
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ghi chú : Phó trưởng BM
  • Ngày sinh : 12-08-1976
  • Email : maintn@huce.edu.vn
  • 4.5/5 - (10 bình chọn)

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Tin học Xây dựng, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 1999
Thạc sĩ: Chuyên ngành Kết cấu công trình, Đại học Florida, Mỹ. 2004
Nghiên cứu sinh chuyên ngành cầu hầm, Đại học Xây dựng.  2018

Hướng nghiên cứu chính

Phân tích kết cấu công trình cầu
Đánh giá sức khỏe công trình (Structural Health Monitoring & Structural Identification)
Machine Learing trong đánh giá sức khỏe công trình
Kết cấu sử dụng bê tông chất lượng siêu cao (UHPC)

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
1999-2002 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2002-2004 University of Florida, FL, US Học viên chương trình Thạc sỹ, Trợ giảng
2004-2020 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2020-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Phó Trưởng bộ môn Cầu và CTN

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

2. Tham gia chương trình. Nghiên cứu ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao trong xây dựng cầu quy mô nhỏ và trung bình. Bộ Giáo dục đào tạo
1. Tham gia Đề tài. Nghiên cứu phương pháp đo chuyển vị động kết cấu công trình bằng công nghệ “thị giác máy tính – computer vision” phục vụ cho công tác đánh giá và kiểm định công trình. Bộ Giáo dục đào tạo

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

1. Khúc Đăng Tùng, Nguyễn Ngọc Tuyển, Nguyễn Như Mai (2016). Sử dụng camera cho mục đích quan trắc và phân tích ứng xử kết cấu. Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, Trường ĐHXD