NGUYỄN BÌNH HÀ

  • Họ tên : NGUYỄN BÌNH HÀ
  • M/F : Nam
  • Học vị : PGS.TS
  • Ngày sinh : 15-12-1964
  • Email : ngbinhha@huce.edu.vn
  • 2.6/5 - (14 bình chọn)

ĐÀO TẠO

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước