NGUYỄN TIẾN PHÁT

  • Họ tên : NGUYỄN TIẾN PHÁT
  • M/F : Nam
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 30-11-1995
  • SĐT : 0352428829
  • Email : phatnt@huce.edu.vn
  • 4.6/5 - (5 bình chọn)

 

Đào tạo

Thạc sĩ: Chuyên ngành Thành phố Thông minh, Đại học Phùng Giáp (FCU), Đài Loan. 2023

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2018

Hướng nghiên cứu chính

Phân tích kết cấu công trình ngầm

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2018-nay Đại học Xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2021-2023 Feng Chia University, Taiwan Học viên cao học

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

Bài báo khoa học quốc tế

1. Tung Khuc, Phat Tien Nguyen, Andy Nguyen, F. Necati Catbas (2020). A non-parametric method for identifying structural damage in bridges based on the best-fit auto-regressive models. International Journal of Structural Stability and Dynamics.

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

4. Khúc Đăng Tùng, Nguyễn Tiến Phát, Nguyễn Đức Trung, Lê Bá Danh (2021). Nghiên cứu cảm biến giám sát chuyển dịch ngang sử dụng sóng siêu âm trong ray hàn liền đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải số Tháng 6/2021, 98-102.

2. Khúc Đăng Tùng, Phạm Duy Hòa, Nguyễn Tiến Phát, Nguyễn Minh Hùng, Lê Bá Danh, Nguyễn Công Thắng (2020). Đề xuất một số tiết diện chữ I định hình cho dầm cầu dự ứng lực căng trước sử dụng vật liệu UHPC sản xuất tại Việt Nam. Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, Trường ĐHXD

1. Cù Việt Hưng, Phạm Duy Hoà, Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Tiến Phát, Phạm Sỹ Đồng, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Hoàng Nam (2018). Ứng dụng tấm ván khuôn bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) thi công bản mặt cầu bê tông cốt thép. Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, Trường ĐHXD

Bài báo hội thảo trong nước

1. Nguyễn Tiến Phát, Nguyễn Đức Trung, Bùi Quốc Cường, Bùi Tiến Thành, Khúc Đăng Tùng (2019). Nghiên cứu sử dụng sóng siêu âm trong theo dõi và giám sát ray hàn liền trong đường sắt. Hội nghị KH Trẻ trường ĐHXD 2019, Trường ĐHXD.