CÙ VIỆT HƯNG

  • Họ tên : CÙ VIỆT HƯNG
  • M/F : Nam
  • Học vị : Tiến sĩ
  • Học hàm - chức danh : Giảng viên chính
  • Chức vụ : Phó trưởng khoa
  • Ngày sinh : 1977
  • Email : hungcv@huce.edu.vn
  • 4.9/5 - (11 bình chọn)

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2000
Thạc sĩ: Chuyên ngành Cầu hầm, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2007
Tiến sĩ: Chuyên ngành Cầu hầm, Đại học Giao thông Bắc Kinh, Trung Quốc. 2017

Hướng nghiên cứu chính

Phân tích kết cấu công trình cầu
Phân tích động học kết cấu công trình
Nghiên cứu giảm dao động cho kết cấu công trình

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
05/2000-07/2009 Trung tâm Tin học Tư vấn Công trình Giao thông Vận tải (CITEC), Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI) Kỹ sư
08/2009-06/2010 Trung tâm Tin học Tư vấn Công trình Giao thông Vận tải (CITEC), Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI) Kỹ sư chính, Phó trưởng phòng Cầu
07/2010-08/2012 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
09/2012-08/2013 Đại học Giao thông Tây Nam, Tứ Xuyên, Trung Quốc Học viên
09/2013-01/2017 Đại học Giao thông Bắc Kinh, Bắc Kinh, Trung Quốc Nghiên cứu sinh
02/2017-08/2017 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
08/2017-02/2020 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Cầu và Công trình ngầm
03/2020-06/2023 Đại học xây dựng Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên, Phó Trưởng Khoa Cầu Đường
07/2023-đến nay Đại học xây dựng Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa Cầu Đường

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

3. Chủ nhiệm đề tài (2017-2021). Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một số kết cấu cầu quy mô nhỏ và trung bình sử dụng vật liệu bê tông chất lượng siêu cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Chủ nhiệm đề tài (2013). Nghiên cứu cầu vòm thép dây treo dạng lưới. Trường Đại học Xây dựng
1. Chủ nhiệm đề tài (2011). Nghiên cứu hạn chế dao động của cáp trong kết cấu cầu dây văng. Trường Đại học Xây dựng

Bài báo khoa học quốc tế

11. Hoang Tuan Nghia, Nguyen Cong Thang, Nguyen Van Tuan*, Cu Viet Hung, Keun-Hyeok Yang and Pham Sy Dong. (2021). “Experimental Study to Produce Manhole Cover Using Ultra-High Performance Concrete”. Construction Materials and Environment, International Journal of GEOMATE, 21(85), 91-98.

10. Hoa D. Pham, Tung Khuc*, Tuan V. Nguyen, Hung V. Cu, Danh B. Le, and Thanh P. Trinh. (2020). “Investigation of flexural behavior of a prestressed girder for bridges using nonproprietary UHPC”. Advances in concrete construction, 10 (1), 71-79.

9. Pham Sy Dong, Nguyen Van Tuan* , Le Trung Thanh, Nguyen Cong Thang, Viet Hung Cu, Ju-Hyun Mun. (2020). “Compressive Strength Development of High-Volume Fly Ash Ultra-High-Performance Concrete under Heat Curing Condition with Time”. Applied Sciences, 10 (20), 7107.

8. Bing Han*, Wu Tong Yan, Viet Hung Cu, Li Zhu, Hui Bing Xie. (2019). H-TMD with hybrid control method for vibration control of long span cable-stayed bridge”. Earthquakes and Structures, 16 (3), 349-358.

7. Viet Hung Cu*, Bing Han, Duy Hoa Pham and Wu Tong Yan (2017). Free vibration and damping of taut cable with an attached viscous mass damper. KSCE Journal of Civil Engineering, 22 (5), 1792–1802.

6. Hong Anh Vu, Viet Hung Cu*, Lian Xing Min and Jian Qiong Wang (2017). Risk analysis of schedule delays in international highway projects in Vietnam using a structural equation model. Engineering, Construction and Architectural Management, 24(6): 1018-1039.

5. Viet Hung Cu*, Bing Han and Duy Hoa Pham. (2017). Tuned mass – high damping rubber damper on a taut cable. KSCE Journal of Civil Engineering, 21(3): 928-936.

4. Viet Hung Cu*, Bing Han and Tuan Ngoc Nguyen (2016). Optimal parameters of viscous damper for hanged cables in arch bridges. KSCE Journal of Civil Engineering, 20(2): 847-854.

3. Viet Hung Cu* and Bing Han (2015). A stay cable with viscous damper and tuned mass damper.  Australian Journal of Structural Engineering, 16(4): 316-323.

2. Viet Hung Cu*, Bing Han and Fang Wang (2015). Damping of a taut cable with two attached high damping rubber dampers. Structural Engineering and Mechanics, An International Journal, 55(6), 1261-1278.

1. Viet Hung Cu* and Bing Han (2015). High damping rubber damper for taut cable vibration reduction. Australian Journal of Structural Engineering, 16(4), 283-291.

Bài báo hội thảo quốc tế

1. Cong Thang Nguyen, Huu Hanh Pham, Van Tuan Nguyen*, Sy Dong Pham, Viet Hung Cu. (2019). Evaluating the effect of steel fibers on some mechanical properties of ultra high performance concrete. Proceedings of the International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture 2019, Ho Chi Minh, Vietnam, 493-502.

Bài báo khoa học trong nước

7. Nguyễn Tuấn Ngọc, Cù Việt Hưng*, Phan Nguyên Phương, Vũ Thị Hồng Nhung, Trần Tiến Dũng (2022). “ Nghiên cứu ảnh hưởng của cánh vát gió đối với ổn định khí động của dầm cầu dây văng sử dụng phương pháp phân tích CFD”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng HUCE, Tập 16 Số 2V, 1-10.

6. Trịnh Phúc Thành, Trần Việt Hùng, Cù Việt Hưng*, Nguyễn Tiến Phát, Nguyễn Hùng Sơn, Vũ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Tuấn (2021). “Nghiên cứu quan trắc ứng suất –  biến dạng cầu vòm nhịp lớn trong quá trình thi công sử dụng hệ thống cảm biến dây rung ở Việt Nam”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng HUCE, Tập 15 Số 7V, 13-25.

5. Cù Việt Hưng*, Phạm Duy Hòa, Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Tiến Phát, Phạm Sỹ Đồng, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Hoàng Nam. (2019). Ứng dụng tấm ván khuôn bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) thi công bản mặt cầu bê tông cốt thép. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng NUCE, Tập 13 Số 2V, 1-12.

4. Cù Việt Hưng*, Khúc Đăng Tùng, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Duy Hòa. (2019). Trường Đại học Xây dựng ứng dụng thành công bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) xây dựng công trình cầu An Thượng, thành phố Hưng Yên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng NUCE, Tập 13 Số 1V, 98-100 (Thông tin Khoa học).
3. Cù Việt Hưng*, Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Ngọc Tuyển, Phạm Duy Hòa. (2018). Dự báo sức kháng uốn của dầm bê tông chất lượng siêu cao (UHPC). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng NUCE, Tập 12 Số 4, 1-13.

2. Trần Quốc Bảo, Cù Việt Hưng, Nguyễn Như Quỳnh (2013). Xác định lực căng trong thi công cầu vòm có thanh căng. Tạp chí khảo sát và thiết kế – Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI).

1. Phạm Duy Hòa, Phạm Hữu Sơn, Cù Việt Hưng (2007). Hạn chế dao động của dây cáp văng do tác động của mưa và gió kết hợp. Tạp chí Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, 11/2007, 31-34.

Sách và giáo trình

4. Nguyễn Minh Hùng, Phạm Duy Hòa, Cù Việt Hưng, Trần Việt Hùng, Nguyễn Thị Nguyệt Hằng (2022), Cầu treo dây võng, Nhà xuất bản xây dựng.

3. Phạm Duy Hòa, Khúc Đăng Tùng, Cù Việt Hưng, Nguyễn Bình Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Văn Tấn, Nguyễn Ngọc Tuyển, Lê Bá Danh, Nguyễn Thị Như Mai (2021), Thiết kế và thi công cầu bê tông chất lượng siêu cao UHPC, Nhà xuất bản xây dựng.

2. Phạm Duy Hòa, Nguyễn Minh Hùng, Cù Việt Hưng, Khúc Đăng Tùng (2021), Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán kết cấu nhịp dầm đơn giản ứng suất trước sử dụng bê tông UHPC, Nhà xuất bản xây dựng.

1. Tác giả: Chen Bao Chuan, Dịch giả: Cù Việt Hưng, Lê Hà Linh, Nguyễn Tiến Dũng (2021). Cầu vòm ống thép nhồi bê tông, Nhà xuất bản Xây dựng (Việt Nam) và China Communications Press Co.,Ltd