NGUYỄN NGỌC TUYỂN

  • Họ tên : NGUYỄN NGỌC TUYỂN
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Tiến sĩ
  • Ngày sinh : 22-09-1977
  • Email : tuyennn@huce.edu.vn
  • 3.2/5 - (14 bình chọn)

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Tin học Xây dựng, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2000
Thạc sĩ: Chuyên ngành Xây dựng dân dụng, Đại học Tổng hợp tiểu bang New Mexico, Mỹ. 2005
Tiến sĩ: Chuyên ngành Xây dựng dân dụng, Đại học Tổng hợp tiểu bang New Mexico, Mỹ. 2010

Hướng nghiên cứu chính

Cơ học Kết cấu và Vật liệu
Phân tích kết cấu công trình cầu
Đánh giá và kiểm định công trình cầu

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2001-2003 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2003-2010 Đại học Tổng hợp tiểu bang New Mexico Nghiên cứu sinh
2010-2015 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2015-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Phó chủ nhiệm Khoa Cầu đường

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

4. Chủ nhiệm đề tài (2017-2018). Xây dựng bộ chỉ dẫn kỹ thuật về thiết kế, chế tạo, thi công, nghiệm thu, bảo trì kết cấu cầu sử dụng vật liệu bê tông chất lượng siêu cao. Bộ Giáo dục đào tạo
3. Chủ nhiệm đề tài (2015). Nghiên cứu đánh giá kết quả kiểm định một số cầu yếu trên quốc lộ 1A theo tiêu chuẩn LRFR và tiêu chuẩn 22TCN 243-98. Trường Đại học Xây dựng
2. Chủ nhiệm đề tài (2013). Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu lực của các hệ thống cầu dầm Super-T ở việt nam. Trường Đại học Xây dựng
1. Chủ nhiệm đề tài (2012). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả kiểm định cầu dầm I bê tông cốt thép dự ứng lực. Trường Đại học Xây dựng

Bài báo khoa học quốc tế

1. Jáuregui, D. V., Nguyenngoc, T., White, K. R., & Volkman, D. E. (2008). Floor System Evaluation of a Riveted Steel Arch Bridge. Practice Periodical on Structural Design and Construction

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

3. Khúc Đăng Tùng, Nguyễn Ngọc Tuyển, Nguyễn Như Mai (2016). Sử dụng camera cho mục đích quan trắc và phân tích ứng xử kết cấu. Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, Trường ĐHXD
2. Nguyễn Ngọc Tuyển, Nguyễn Phi Lân, Nguyễn Đức Phúc (2015). Xác định hệ số phân phối mômen trong kết cấu nhịp dầm Super-T sử dụng mô hình phân tích kết cấu có độ chính xác cao. Tạp chí Cầu đường
1. Nguyễn Ngọc Tuyển (2002). Thuật toán và chương trình tính toán cầu treo dây văng có kể đến các giai đoạn thi công và điều chỉnh nội lực. Tạp chí Cầu đường