VŨ THÁI SƠN

  • Họ tên : VŨ THÁI SƠN
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Tiến sĩ
  • Ngày sinh : 13-06-1983
  • Email : sonvt2@huce.edu.vn
  • 4.9/5 - (9 bình chọn)

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2006
Thạc sĩ: Chuyên ngành Cơ học và Xây dựng, Trường Quốc gia Cầu đường, Pháp. 2007
Tiến sĩ: Chuyên ngành Kết cấu và Vật liệu, Trường Quốc gia Cầu đường, Pháp. 2010

Hướng nghiên cứu chính

Cơ học Kết cấu và Vật liệu
Phân tích kết cấu công trình cầu

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2007-2010 Viện khoa học ứng dụng Quốc gia thành phố Strasbourg, (INSA de Strasbourg), Pháp Nghiên cứu sinh
2010-2013 Công ty SCYNA4 – Cộng hòa Pháp Kỹ sư tư vấn thiết kế kết cấu
2013-2015 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế STVN – Việt Nam Kỹ sư tư vấn thiết kế kết cấu, Tư vấn giám sát, Quản lý Dự án
2015-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

Bài báo khoa học quốc tế

1. Vu, T.S., Ovarlez, G. and Chateau, X. (2010). Macroscopic behavior of bidisperse suspensions of noncolloidal particles in yield stress fluids. Journal of Rheology – J. Rheol

Bài báo hội thảo quốc tế

5. Vu, T. S., (2016). Effect of coarse particles on the yield stress of cement paste: A modified micromechanical approach. Proc., The 7th International Conference of Asian Concrete Federation “SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE” Hanoi, Vietnam
4. Vu, T.S., Ovarlez, G. and Chateau, X. (2010). Macroscopic behavior of bidisperse suspensions of noncolloidal particles in yield stress fluids. Procedings of the 3rd Southern African Conference on Rheology, Cape Town, South Africa
3. Vu, T.S., Ovarlez, G. and Chateau, X. (2010). Rheology of bidisperse suspensions of  noncolloidal particles in yield stress fluids. 6th Annual European Rheology Conference, Göteborg, Sweden
2. Vu, T.S., Ovarlez, G. and Chateau, X. (2009). Comportement rhéologique de suspensions polydisperses de particules dans des fluides à seuil. Le 44ème colloque annuel du Groupe Français de Rhéologie
1. Vu, T.S., Ovarlez, G. and Chateau, X. (2009). Influence de l’ajout particules sur la valeur du seuil de contrainte d’une pâte : approches micromécanique et expérimentale. XXVIIèmes Rencontres AUGC 2009 – France

Bài báo khoa học trong nước