NGUYỄN HÙNG SƠN

  • Họ tên : NGUYỄN HÙNG SƠN
  • M/F : Nam
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 29-09-1981
  • Email : sonnh@huce.edu.vn
  • 5/5 - (1 bình chọn)

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2004
Thạc sỹ: Chuyên ngành Cầu hầm, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2008

Hướng nghiên cứu chính

Phân tích kết cấu công trình cầu
Kiểm định chất lượng công trình cầu

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2004-2008 Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng Kỹ sư
2008-2010 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 2 Kỹ sư
2010-2015 Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Phát Kỹ sư
2015-nay Trường Đại học Xây Dựng Quản lý phòng thí nghiệm

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

Bài báo hội thảo trong nước

1. Trần Việt Hùng, Nguyễn Hùng Sơn (2016). Đánh giá hệ số động lực của tải trọng động đối với một số kết cấu cầu bê tông giản đơn nhịp nhỏ và vừa. Tuyển tập báo cáo hội nghị Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Xây dựng