TRỊNH PHÚC THÀNH

  • Họ tên : TRỊNH PHÚC THÀNH
  • M/F : Nam
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 28-02-1995
  • Email : thanhtp@huce.edu.vn
  • 5/5 - (5 bình chọn)

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2018

Thạc sĩ: Chuyên ngành khoa học môi trường và kỹ thuật dân dụng, Đại học Saitama, Nhật Bản. 2023

Hướng nghiên cứu chính

Phân tích kết cấu công trình cầu

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2018-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước