NGUYỄN NGỌC TUẤN

  • Họ tên : NGUYỄN NGỌC TUẤN
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Tiến sĩ
  • Ngày sinh : 21-10-1962
  • Email : tuannn@huce.edu.vn
  • 4/5 - (6 bình chọn)

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ, Đại học mỏ Mát- xcơ- va, Liên Xô. 1985
Tiến sĩ: Chuyên ngành Thiết kế và xây dựng metro và hầm giao thông, Đại học Giao thông đường sắt Mát-xcơ-va, Liên bang Nga. 2006

Hướng nghiên cứu chính

Phân tích kết cấu công trình ngầm

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
1986-2003 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2003-2006 Trường ĐH Giao thông Đường sắt Mát-xcơ-va Nghiên cứu sinh
2006-2010 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2010-2015 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Phó Trưởng bộ môn Cầu và CTN
2015-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

3. Chủ nhiệm đề tài (2017). Nghiên cứu đề xuất biện pháp phòng chống thấm cho hầm thi công theo phương pháp đào hở. Trường Đại học Xây dựng
2. Chủ nhiệm đề tài (2011). Nghiên cứu kết cấu chống hầm dạng vòm lưới cốt thép ứng dụng cho hầm qua núi thi công bằng phương pháp đào kín. Trường Đại học Xây dựng
1. Chủ nhiệm đề tài (2008). Nghiên cứu lún sụt mặt đất khi XD hầm bằng phương pháp đào kín. Trường Đại học Xây dựng

Sách chuyên ngành

1. Nguyễn Thế Phùng, Nguyễn Ngọc Tuấn (1997). Thi công hầm. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật

Bài báo khoa học quốc tế

3. Nguyễn Ngọc Tuấn (2006). Phư­ơng pháp xác suất tính toán áp lực đất lên vỏ hầm «Вестник МИИТа» Trư­ờng ĐHGT Đư­ờng sắt Mát-xcơ-va  №14
2. Demesko E.A., Nguyễn Ngọc Tuấn (2006). Xét ảnh hưởng ngẫu nhiên của các tham số đất khi xác định áp lực đất tác dụng lên vỏ hầm trong trư­ờng hợp có tạo vòm «Подземное пространство мира» №1-2. Mát-xcơ-va, nhà xuất bản «ТИМР»
1. Demesko E.A., Nguyễn Ngọc Tuấn (2006). Phương pháp luận tổng quát tính toán áp lực đất lên vỏ hầm có xét đến ảnh hưởng ngẫu nhiên các tham số của đất dính «Проблемы развития транспортных и инженерных коммуникаций» №1-2. Mát-xcơ-va, nhà xuất bản «ТИМР»

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

2. Nguyễn Ngọc Tuấn (2006). Tính toán áp lực đất lên hầm giao thông bằng phương pháp mô hình thống kê (phuơng pháp Monte-Carlo). Tạp chí Cầu đường Việt Nam
1. Nguyễn Ngọc Tuấn (2006). Dự báo áp lực đất lên hầm giao thông nằm nông bằng phương pháp xác suất. Tạp chí xây dựng