NGUYỄN ĐỨC PHÚC

  • Họ tên : NGUYỄN ĐỨC PHÚC
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang đi học nước ngoài
  • Học vị : Kỹ sư
  • Ngày sinh : 02-10-1990
  • Email : phucnd@huce.edu.vn
  • 3.8/5 - (6 bình chọn)

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2013

Hướng nghiên cứu chính

Phân tích kết cấu công trình cầu

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2013-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

2. Chủ nhiệm đề tài (2015). Nghiên cứu ảnh hưởng của dạng vòm chủ đến sự làm việc của cầu vòm dây treo dạng lưới. Trường Đại học Xây dựng
1. Chủ nhiệm đề tài (2014). Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng dầm và cáp đến dao động của kết cấu cầu dây văng dưới tác dụng của hoạt tải. Trường Đại học Xây dựng

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

5. Nguyễn Đức Phúc, Khúc Đăng Tùng (2016). Tính toán tần số dao động, dạng dao động, và tỷ số giảm chấn kết cấu cầu sử dụng dữ liệu đo gia tốc. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Trường ĐHGTVT
4. Nguyễn Đức Phúc, Khúc Đăng Tùng (2016). Ứng dụng mô hình phân tích phi tham số nhằm phát hiện hư hỏng kết cấu cầu sử dụng dữ liệu đo gia tốc. Tạp chí Cầu đường Việt Nam
3. Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Đức Phúc, Trần Tiến Đạt (2016). Ảnh hưởng của hình dạng tháp đến phản ứng của cầu dây văng chịu động đất. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam
2. Trần Tiến Đạt, Nguyễn Đức Phúc, Trần Anh Bình (2015). Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Opensees trong lập trình mô phỏng cầu chịu động đất. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng
1. Nguyễn Ngọc Tuyển, Nguyễn Phi Lân, Nguyễn Đức Phúc (2015). Xác định hệ số phân phối Moment trong kết cấu nhịp dầm Super – T sử dụng mô hình phân tích kết cấu có độ chính xác cao. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam