NGUYỄN QUỐC BẢO

  • Họ tên : NGUYỄN QUỐC BẢO
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Tiến sĩ
  • Ngày sinh : 01-06-1980
  • Email : baonq@huce.edu.vn
  • 5/5 - (3 bình chọn)

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2003
Thạc sĩ: Chuyên ngành Kết cấu, Trường đại học Marne-la-Vallée, Pháp. 2005
Tiến sĩ: Chuyên ngành Xây dựng công trình, Trường đại học Paris-Est Marne-la-Vallée, Pháp. 2009

Hướng nghiên cứu chính

Phân tích kết cấu công trình
Độ tin cậy và tuổi thọ công trình

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2004-2009 Trường đại học Paris-Est Marne-la-Vallée, Pháp Nghiên cứu sinh
2009 Trung tâm nghiên cứu bêtông (CERIB), Pháp Kỹ sư nghiên cứu
2010 Tổng công ty trực thăng Việt Nam Kỹ sư QLDA
2011 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông Trưởng phòng dự án
2011-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

3. Chủ nhiệm đề tài (2016). Nghiên cứu tác động của động đất đến nội lực của công trình cầu dây văng. Trường Đại học Xây Dựng
2. Chủ nhiệm đề tài (2013). Nghiên cứu, phân tích sự làm việc của gối cao su cốt bản thép trong công trình cầu chịu tải trọng thẳng đứng. Trường Đại học Xây Dựng
1. Chủ nhiệm đề tài (2012). Phân tích kết cấu trụ cầu dưới tác động của lực va tàu. Trường Đại học Xây Dựng

Bài báo khoa học quốc tế

6. Nguyen, Q.B., Mébarki, A., Ami Saada, R., Mercier, F., Reimeringer, M. (2009). Integrated probabilistic framework for domino effect and risk analysis. Advances in Engineering Software 
5. Mébarki, A., Nguyen, Q.B., Mercier, F. (2009). Structural fragments and explosions in industrial facilities: Part II – Projectile trajectory and probability of impact. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 
4. Mébarki, A., Mercier, F., Nguyen, Q.B., Ami Saada, R. (2009). Structural fragments and explosions in industrial facilities: Part I – Probabilistic description of the source terms. Journal of Loss Prevention in Process Industries
3. Nguyen, Q.B., Mébarki, A., Ami Saada, R., Mercier, F., Reimeringer, M. (2008). A Monte-Carlo method used to study the fragment impact effect on the industrial facilities. International Journal for Simulation and Multidisciplinary Design Optimization
2. Mébarki, A., Nguyen, Q.B., Mercier, F., Ami Saada, R., Reimeringer, M.  (2007). Reliability analysis of metallic targets under metallic rods impact: towards a simplified probabilistic approach. Journal of Loss Prevention in the Process Industries
1. Mébarki, A., Nguyen, Q.B., Mercier, F., Ami Saada, R., Meftah, F., Reimeringer, M. (2007). A probabilistic model for the vulnerability of metal plates under the impact of cylindrical projectiles. Journal of Loss Prevention in the Process Industries  

Bài báo hội thảo quốc tế

12. Mebarki, A., Nguyen, Q.B., Mercier, F. (2010). Industrial explosions and domino effect risk: a probabilistic modeling. ICCES’10: International Conference on Computational & Experimental Engineering and SciencesLas Vegas, United States
11. Mebarki, A., Mercier, F., Nguyen, Q.B., Baroth, J. (2010). Domino effect and vulnerability analysis: Structures submitted to explosions and fragments impacts. ISSST 2010 – International Symposium on Progress in Safety Science and TechnologyHangzhou, China
10. Nguyen, Q.B., Mébarki, A., Mercier, F., Ami Saada, R. (2009). Étude de l’impact de projectiles sur des installations industrielles – Effet Domino. 27èmes rencontres de l’AUGCSaint-Malo, France
9. Nguyen, Q.B., Mébarki, A., Mercier, F., Ami Saada, R., Reimeringer, M. (2008). Risk analysis for the industrial facilities under fragment impact. International Symposium on Safety Science and TechnologyBeijing, China
8. Nguyen, Q.B., Mébarki, A., Mercier, F., Ami Saada, R., Reimeringer, M. (2008). Fragment impact effect on the surrounding facilities. International Symposium on Aircraft MaterialsAgadir, Morocco
7. Nguyen, Q.B., Mébarki, A., Ami Saada, R., Mercier, F., Reimeringer, M. (2007). Étude de l’impact des projectiles sur des équipements industriels. Journée « Sécurité et sûreté des structures »Carré des Sciences au Ministère de la Recherche, Paris, France
6. Nguyen, Q.B., Mébarki, A., Ami Saada, R., Mercier, F., Reimeringer, M. (2007). Modélisation de l’impact de projectiles sur des installations voisines: Couplage Mécano-Probabiliste. 18ème Congrès Français de Mécanique, CFM2007-1219Grenoble, France
5. Nguyen, Q.B., Mébarki, A., Ami Saada, R., Mercier, F., Reimeringer, M. (2007). A Monte-Carlo method used to study the fragment impact effect on the industrial facilities. International Symposium on Aircraft MaterialsAgadir, Morocco
4. Nguyen, Q.B., Mébarki, A., Ami Saada, R., Mercier, F., Reimeringer, M. (2007). Étude de l’impact des projectiles sur des équipements industriels. Acte des 25èmes rencontres de l’AUGCBordeaux, France
3. Mébarki, A., Ami Saada, R., Nguyen, Q.B., Mercier, F., Reimeringer, M. (2007). Mechanical study integrated probabilistic approaches used to analyze the industrial risks. International Conference on Computational & Experimental Engineering and SciencesMiami, USA
2. Nguyen, Q.B., Mébarki, A., Mercier, F., Ami Saada, R., Reimeringer, M. (2006). Domino effect and integrated probabilistic approach for risk analysis. In Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures TechnologyCivil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom
1. Mébarki, A., Ami Saada, R., Nguyen, Q.B., Mercier, F., Meftah, F., Reimeringer, M. (2005). Mechanical behavior of metallic plates under metallic rods impact and industrial risks. Keynote lectureInternational Conference on Computational & Experimental Engineering and SciencesChennai, India

Bài báo khoa học trong nước

7. Nguyễn, Q.B, Vũ ,N.T. (2018). Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thiết kế công trình giao thông. Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng
6. Nguyễn, Q.B. (2018). Phân tích tác động va tầu vào trụ cầu Thái Hà. Phần I – Các yếu tố ngẫu nhiên. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng 
5. Nguyễn, Q.B. (2016). Phân tích ứng dụng gối cao su lõi chì trong kháng chấn cầu dây văng chịu động đất. Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng
4. Nguyễn, Q.B. (2016). Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dạng mặt cắt ngang dầm cầu đến phản ứng của cầu dây văng chịu tải trọng động đất. Tạp chí Xây dựng
3. Nguyễn, Q.B., Nguyễn, Đ.P., Trần, T.Đ. (2016). Ảnh hưởng của hình dạng tháp đến phản ứng của cầu dây văng chịu động đất. Tạp chí cầu đường Việt Nam
2. Nguyễn, Q.B., Đặng, Q.L. (2015). Tính toán giá trị lực căng ban đầu trong cầu dây văng thi công bằng phương pháp căng chỉnh một lần sử dụng phần mềm Midas Civil. Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng
1. Nguyễn, Q.B. (2015). Đánh giá độ tin cậy công trình cầu – Hiệu ứng dây chuyền. Tạp chí cầu đường Việt Nam