Tuyển dụng Kỹ sư làm thiết kế tại Hà Nội

Đánh giá

Thông tin tuyển dụng: 

Cần tuyển 02 Kỹ sư gồm:

01 Kỹ sư Cầu đường

01 Kỹ sư Hạ tầng kỹ thuật

Làm thiết kế tại Hà Nội.

Mức lương thỏa thuận.

Để biết thêm thông tin vui lòng Liên hệ thầy Vũ Hoài Nam.

SĐT: 0979 841 174