Điểm học kỳ II năm học 2017-2018

Đánh giá

Ngày 9 tháng 01 năm 2018

 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu 58CD2: ttcbkt
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường 58CD1+B2Duong: ttcbkt
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Trắc địa: ttcbkt

 

Ngày 22 tháng 3 năm 2018

Khóa 59:

 • Thiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép 2 59CDE2: cbtct2

 

Ngày 02 tháng 4 năm 2018

 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu LPNV11: xdmtc

Khóa 59:

 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 59CD2: ct2
 • Kỹ thuật giao thông 59CDE1: ktgt

Khóa 60:

 • Nền móng 60CD3+4: nm

Khóa 61:

 • Thủy lực đại cuong 61CD1+2: tldc
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh 61CDE+TRD: tt

 

Ngày 5 tháng 4 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật giao thông: pt
 • Phiếu sửa điểm Thục hành vật lí Sv543159: psd
 • Phiếu sửa điểm Thiết kế XD cầu thép 1 Sv285959: psd
 • Phiếu sửa điểm Vật liệu XD Sv69961: psd

Khóa 59:

 • Kỹ thuật giao thông 59CD1: ktgt

Khóa 60:

 • Nền móng 60CDE: nm
 • Kết cấu thép 1 60TRD: kct1
 • An toàn lao động 60CD3+4+5+6: atld

Khóa 61:

 • Đại chất công trình 61CDE: dcct
 • Thủy lực đại cương 61CD3+4+5+6: tldc

 

Ngày 11 tháng 4 năm 2018

 • Nền móng LOPB4: nm
 • Phiếu sửa điểm Nền móng: psd
 • Thực tập Trắc địa LOPNV11: tttrd
 • Địa chính đại cuong DQT: DQT
 • Trắc địa DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Nền móng: pt
 • Kết quả phúc tra Máy XD Sv 459259: pt
 • Kết quả phúc tra Giáo dục quốc phòng 1 Sv 163162: pt
 • Kết quả phúc tra Kĩ thuật GT Sv15459: pt

Khóa 59:

 • Thiết kế và xây dựng hầm GT1 59CD1+2+E1+2: hgt1
 • Kinh tế trắc địa 59TRD: kttrd
 • Quan trắc biến dạng 59TRD: qtrbd
 • Đường sắt 59CD1+E1: ds

Khóa 60:

 • Đồ án Nền móng 60CD3+4: danm
 • An toàn lao động 60CD1+2: atld
 • Kinh tế xây dựng 1 60CD3+4: ktxd1

Khóa 61:

 • Sức bền vật liệu 2 61CD1+2+3+4+5+6: sbvl2
 • Vật liệu xây dựng 61CD1+2+3+4+5+6: vlxd
 • Thủy lực Đại cương 61CDE: tldc

Khóa 62:

 • Thục hành vật lí 62CD5: thvl

 

Ngày 20 tháng 4 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 2 Sv29761: pt
 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính: pt
 • Phiếu sửa điểm Sức bền vật liệu 2 Sv359059: psd

Khóa 59:

 • Đồ án Lập các phương án cầu 59CD2: dalpac
 • Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 2 59CD2: cbtct2
 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 59CDE2: tkxdct2
 • Cơ sở dữ liệu hạ tầng đô thị 59TRD: csdl

Khóa 60:

 • kinh tế xây dựng 1 60CDE: ktxd1
 • Nền móng 60CD1+2: nm

Khóa 61:

 • Đo điện tử GPS 61TRD: GPS

 

Ngày 02 tháng 5 năm 2018

 • Nền móng LOPNV13: nm
 • Công nghệ Gis DQT: DQT
 • Sử dụng bản đồ và hệ thống Gis DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Nền móng Sv 1547760: psd
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu: ttcb
 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 1: pt
 • Kết quả phúc tra Tiếng anh cơ bản 2 Sv 220862: pt

 

Ngày 8 tháng 5 năm 2018

 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường 58CD3: ttcbkt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 Sv6459: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật giao thông Sv75159: pt
 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính Sv177559: pt
 • Kết quả phúc tra Tin học đại cương Sv163162: pt

Khóa 60:

 • Đồ án nền móng 60CD1+2: danm
 • Nền móng 60CD5+6: nm
 • Kinh tế xây dựng 1 60CD5+6: ktxd1

 

Ngày 23 tháng 5 năm 2018

 • Nền móng DQT: DQT
 • Đồ án tốt nghiệp ngành Trắc địa đợt 3: datn
 • Đồ án tốt nghiệp nagnhf Cầu đợt 3: datn
 • Đồ án nền móng LOPB4: danm
 • Cảng hành không và sân bay DQT: DQT
 • Thực tập cna bộ kỹ thuật ngành Trắc địa: ttcbkt
 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 DQT: DQT
 • Bảng điểm lẻ Thực tập cán bộ kỹ thuât Sv469358: bdl
 • Địa chất công trình LOPNV12+DQT: dcct
 • Kết quả phúc tra Vật lí 2 Sv712159: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 1 Sv272761: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật giao thông Sv75159: pt
 • Kết quả phúc tra Nền móng Sv132959: pt

Khóa 59:

 • Cảng hàng không và sân bay 59CD1+E1: sb

Khóa 60:

 • Kinh tế xây dựng 1 60CD1+2: ktxd
 • An toàn lao động 60CDE: atld
 • Đồ án Nền móng 60CDE: danm

Khóa 62:

 • Thực hành hóa học đại cương 62CD6: thhh

 

Ngày 12 tháng 6 năm 2018

 • Vật lí 1 Sv52162: pt
 • Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2 DQT: DQT
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ DQT: DQT
 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT

Khóa 59:

 • Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2 59CD2+E2: hgt2
 • Đồ án TK và XD hầm giao thông 59CD2+E2: dahgt2

Khóa 62:

 • Ve kỹ thuật 62CD3+4+TRD: vkt

 

Ngày 19 tháng 6 năm 2018

 • Chuyên đề cầu DQT: DQT
 • Cơ học đất nền móng LOPNV9: chdnm
 • Thiết kế hình học và khỏa sát thiết kế đường bộ DQT: DQT
 • Tin học ứng dụng đường DQT: DQT

Khóa 59:

 • Đồ án kỹ thuật giao thông 59CD1+CDE1: daktgt
 • Đồ án Lập các phương án cầu 59CDE2: dalpac
 • Tin học ứng dụng cầu 59CDE2: thudc
 • Chuyên đề cầu 59CD2: cdc

Khóa 60:

 • Đồ án TK hình học và KSTK đường bộ 60CD3: dahh

Khóa 61:

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh 61CD1+2+3+4+5+6: tt

Khóa 62:

 • Cơ học cơ sở 1 62CD1+2+4+5+6+TRD: chcs1
 • Nhũng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê Nin (phần 1) 62CDE: nnl1
 • Thực hành vật lí 62CD1+4+6: thvl
 • Vẽ kỹ thuật 62CD1+2+5+6: vkt
 • Giáo dục quốc phòng 123 62CDE: gdqp

 

Ngày 29 tháng 6 năm 2018

 • Phiếu sủa điểm Tiếng anh cơ bản 2 SV 8362: psd
 • Phiếu sửa điểm Đại số Sv69460: psd
 • Phiếu sửa điểm Nền móng Sv1547760: psd
 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra + Phiếu sửa điểm Vẽ kỹ thuật: kqpt
 • Kết quả Thiết kế và XD hầm GT 2 SV538959: kqpt
 • Kết quả phúc tra Giáo dục quốc 2 SV90062: kqpt
 • Kết quả phúc tra Giáo dục quốc phòng 3 SV173062: kqpt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1: kqpt

Khóa 59:

 • Kinh tế quản lý và khai thác đường 59CD1: ktqld
 • Tin học ứng dụng đường 59CD1+E1: thudd
 • Chuyên đề cầu 59CDE2: cdc

Khóa 60

 • Các phương pháp số trong cơ học kết cấu 60CDE: cpps
 • Thiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép 1 60CD3+5: cbtct1
 • Đồ án Thiết kế caÀU BÊ TÔNG CỐT THÉP 60cd3+5: dacbtct

Khóa 61:

 • Cơ học kết cấu 1 61CDE: chkc1

Khóa 62:

 • Giải tích 2 62CD3+4+5+6+TRD: gt2

 

Ngày 6 tháng 7 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật: pt
 • Phiếu sửa điểm Đồ án Thiết kế cầu BTCT SV3072858: psd
 • Thực tập trắc địa LOPB3: tttrd
 • Trắc địa LOPB3: trd
 • Thiết kế và xây dựng CBTCT 1 DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế cầu BTCT LOPNV11: datkc
 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu DQT: DQT

Khóa 59:

 • Khai thác kiểm định cầu 59CD2: ktkdc
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 59CD1+E1: xdd
 • Đồ án Xây dựng đường 59CDE1: daxdd

Khóa 60:

 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT 1 60CD4+6: tkxdc
 • Đồ án Thiết kế cầu BTCT 60CD4+6: datkc

Khóa 62:

 • Vật lí 2 62CD1+2+E: vl2
 • Thực hành vật lí 62CD2: thvl
 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin (P2) 62CD1+2+3+4+5+6+TRD: nnlp2

 

Ngày 13 tháng 7 năm 2018

 • Phiếu sửa điểm Tư tưởng HCM Sv80961: psd
 • Phiếu sửa điểm Đại số tuyến tính: psd
 • Kết quả phúc tra Trắc địa công trình chuyên ngành: pt
 • Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật: pt
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOPNV11: danmd
 • Lý thuyết sai số DQT: DQT
 • Trắc địa cao cấp đại cương DQT: DQT

Khóa 59:

 • Kinh tế quản lý và khai thác đường 59CDE1: ktktd
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ 59CD1: qhgt
 • Xây dựng đường và đánh giá CL 59CD2+E1+2: xdd
 • Đồ án Xây dựng đường 59CDE1: daxdd
 • Trắc đại công trình chuyên ngành 59TRD: trdcn
 • Đồ án Cơ sở đo ảnh 59TRD: dacsda
 • Đồ án Cơ sở Trắc đại công trình 59TRD: da
 • Cơ sở viễn thám 59TRD: csvt

Khóa 60:

 • Thiết kế và XD Cầu BTCT 1 60CD1+2+E: tkcbt
 • Đồ án TK Cầu BTCT 60CD1+2+E: dacbt
 • Đồ án TK hình học và KSTK đường bộ 60CD1+2+4+5+6: dahh
 • Thiết kế hình học và KSTK đường bộ 60CD1+2+4+5: tkhh
 • Các phương pháp số trong cơ học kết cấu 60CD1+2+3+4: pps
 • Kết cấu BTCT 60TRD: kcbt
 • Đồ án Kết cấu BTCT 60TRD: dakcbt
 • Đồ án Tin học chuyên ngành 60TRD: dath
 • Đại chính chuyên ngành 60TRD: dccn
 • Hệ thống thông tin đại lý 60TRD: ttdl
 • Trắc địa cao cấp đại cương 2 60TRD: trdcc2
 • Cơ sở đo ảnh 1 60TRD: csda1

Khóa 61:

 • Cơ học kết cấu 1 61CD3+4+5+6: kc1
 • Cơ học kết cấu 1 60TRD: kc1
 • Sức bền vật liệu 2 61CDE+TRD: sb2
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai 61CD5+6: tv
 • Xác suất thống kê 61CD1+2+3+4: xs
 • Lý thuyết sai số 1 61TRD: ltss
 • Trắc địa cơ sở 2 61TRD: trdcs2

Khóa 62:

 • Vật lí 2 62CD5+6: vl2
 • Pháp luật Việt Nam đại cương 62CD3+4: pl
 • Đại số tuyến tính 62CDE: ds
 • Hình họa 62CDE: hh
 • Giải tích 2 62CD1+2+E: gt2

 

Ngày 16 tháng 7 năm 2018

 • Tin học ứng dụng Cầu DQT: DQT
 • Khai thác kiểm định cầu DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Vật lí 2: pt

Khóa 59:

 • Khai thác kiểm định cầu 59CDE2: kdc
 • Tin học ứng dụng cầu 59CD2: tudc
 • Giao thông và đường đô thị 59CD1: gt
 • Đồ án Cơ sở dữ liệu hạ tầng đo thị 59TRD: dahtdt

Khóa 60:

 • Đồ án Đại chính đại cương 60TRD: dadc

Khóa 61:

 • Thực tập Trắc địa cơ sở 61TRD: tttrd
 • Địa chất công trình 61CD1+2+3+4+5+6+TRD: dc

Khóa 62:

 • Thực hành hóa đại cương 62CD1+2+3+4+5: tth
 • Hóa học đại cương 62CD1+2+3+4+5+6+TRD: hh
 • Pháp luật Việt Nam đại cương 62CD1+2+5+6: pl

 

Ngày 19 tháng 7 năm 2018

 • Cơ học đất LOPB5: chd
 • Phiếu sửa điểm Thực hành hóa học Sv229162: psd
 • Phiếu sửa điểm Xây dựng đường và đánh giá chất lượng: psd

Khóa 61:

 • Thủy văn và phòng chống thiên tai 61CDE: tv
 • Xác suất thống kê 61CD5+6: xs

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2018

 • Kết quả phúc tra TK và XD hầm giao thông 2 Sv 177559: pt
 • Thực tập Đại chất công trình LOPNV11: ttdc
 • Đồ án Nền móng LOPNV11+12: danm
 • Kết quả phúc tra Chuyên đề cầu: pt

Khóa 59:

 • Quy hoạch GTVT và ML đường bộ 59CDE1: qhgtvt
 • Đồ án Xây dựng đường 59CD1: daxdd

Khóa 60:

 • Bảng quy đổi điểm IELTS sang TOEIC 60CDE: ta
 • Đồ án TKHH và KSTK đường bộ 60CD6: datkhh
 • Thiết kế hình học và kSTK đường bộ 60CD6: tkhh
 • Đồ án nền móng 60CD5+6: danm

Khóa 61:

 • Bảng qui đổi điểm IELTS sang TOEIC 61CDE: ta
 • Cơ học kết cấu 1 61CD1+2: chkc1
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai 61CD1+2+3+4: tv

Khóa 62:

 • Tin học đại cương 62CDE: thdc

 

Ngày 9 tháng 8 năm 2018

 • Nền móng LOPNV13: nm
 • Phiếu sửa điểm Quy hoạch GTVT Sv 595259: psd

Khóa 60:

 • Thực tập công nhân K60 ngành Cầu: ttcn

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2018

 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng DQT: DQT
 • Đồ án TKXD cầu thép LOPNV11: dact
 • Phiếu sửa điểm Xác suất thống kê: psd
 • Đồ án TK hình học và KSTK đường bộ LOPNV11: dahh
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT
 • Đồ án đường 1 LOPNV11: dad1
 • Keert quả phúc tra Nền móng Sv173559: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2: pt
 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính Sv69460: pt
 • Phiếu sửa điểm Nền móng Sv 19260: psd

Khóa 59:

 • Giao thông và đường đô thị 59CDE1: gt
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ 59CD2+E2: qhgtvt

Khóa 60:

 • Thực tập công nhân ngành Đường: ttcn
 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ 60CD3+E: tkhh
 • Đồ án TKHH và KSTK đường bộ 60CDE: dahh

Khóa 62:

 • Vật lí 2 62CD3+4: vl2
 • Kỹ thuật nhiệt 62CD1+2+3+4+5+6: ktn

Ngày 31 tháng 8 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật nhiệt: pt
 • Giao thông và đường đô thị DQT: gt

Khóa 60:

 • Thực tập công nhân + tham quan 60TRD: ttcn

Khóa 61:

 • Vật liệu XD 61CDE: vlxd
 • Xác suất thống kê 61CDE: xstk

 

Ngày 28 tháng 9 năm 2018

 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 4 ngành Trắc địa: datn
 • Kết quả phúc tra Kết cấu bê tông cốt thép Sv 168560: pt
 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 4 ngành Cầu: datn