ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CDE TRONG THÁNG 8 NĂM 2016

 • Trang chủ
 • Sinh viên
 • ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CDE TRONG THÁNG 8 NĂM 2016
Đánh giá

Nhận được sự thông báo về ý thức học tập của sinh viên trên lớp học Tiếng Anh tăng cường của sinh viên lớp CDE. Ban Chủ Nhiệm Khoa Cầu Đường yêu cầu toàn thể sinh viên đi học đúng giờ, lên lớp đầy đủ và thực hiện nghiêm túc yêu cầu của giảng viên.

Sinh viên lưu ý : Kì học tiếng anh tăng cường nhằm mục đích tạo tiền đề cung cấp khối kiến thức về chuyên ngành sau này đáp ứng được tiêu chí giảng dạy cho các môn trên bằng tiếng anh.

Đề nghị cán bộ lớp nhắc nhở toàn thể sinh viên trong lớp nghiêm túc thực hiện.

Cảnh báo lần thứ 1 những sinh viên sau đã có thái độ học tập không nghiêm túc.

 1. 561058 – Nguyễn Thái Hoàng – 58CDE
 2. 547258 – Phan Hồng Thuận – 58CDE
 3. 3576858 – Từ Bảo Long – 58CDE
 4. 101558 – Nguyễn Minh Tuấn – 58CDE
 5. 75159 – Trần Đức Bình – 59CDE
 6. 3608859 – Nguyễn Mạnh Hùng – 59CDE
 7. 88759 – Văn Công Huy – 59CDE
 8. 21659 – Nguyễn Ngọc Linh – 59CDE
 9. 3636759 – Nguyễn Hoàng Long – 59CDE
 10. 69459 – Nguyễn Mạnh Thắng – 59CDE
 11. 637459 – Đặng Đức Tú – 59CDE
 12. 46059 – Đàm Trung Nghiệp – 59CDE
 13. 298459 – Trịnh Thanh Tùng – 59CDE
 14. 421659 – Trần Như Đạt – 59CDE
 15. 321159 – Phạm Trọng Hiếu – 59CDE
 16. 177559 – Nguyễn Văn Huy – 59CDE
 17. 588859 – Sử Duy Linh – 59CDE
 18. 51359 – Vũ Thái Long – 59CDE
 19. 303959 – Nguyễn Thị Nhung – 59CDE
 20. 3075759 – Nguyễn Văn Thành – 59CDE
 21. 182759 – Phùng Phú Tuân – 59CDE
 22. 212359 – Nguyễn Văn Tùng – 59CDE
 23. 484259 – Nguyễn Duy Tùng – 59CDE
 24. 22459 – Nguyễn Anh Xuân – 59CDE
 25. 46059 – Đàm Trung Nghiệp – 59CDE
 26. 1520660 – Đỗ Xuân Bách – 60CDE
 27. 143260 – Đoàn Văn Chuyên – 60CDE
 28. 10960 – Nguyễn Đức Hoàng – 60CDE
 29. 41160 – Hoàng Ngọc Khánh –  60CDE
 30. 4660 – Phạm Nhật Thiên – 60CDE
 31. 95060 – Đỗ Viết Tráng – 60CDE.