DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ XẾP LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

  • Trang chủ
  • Sinh viên
  • DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ XẾP LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo những sinh viên sau sẽ phải trải qua bài kiểm tra trình độ xếp lớp học phần Tiếng Anh tăng cường do kết quả không đáp ứng để theo đúng lớp.

Thời gian kiểm tra : Trong khoảng thời gian từ 7/8/2017 – 12/8/2017. Lịch cụ thể sẽ do Trung tâm bố trí và thông báo sau.

Kết quả học phần Tiếng Anh tăng cường của từng sinh viên đề nghị lớp trưởng lên Khoa nhận về phát cho lớp.

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

 

TT Mã SV Họ Tên Lớp
1 75159 Trần Đức Bình 59CDE
2 297259 Nguyễn Thị Hoan 59CDE
3 3608859 Nguyễn Mạnh Hùng 59CDE
4 88759 Văn Công Huy 59CDE
5 637459 Đặng Đức 59CDE
6 333059 Dương Quảng Bình 59CDE
7 158859 Nguyễn Hữu Minh Đức 59CDE
8 177559 Nguyễn Văn Huy 59CDE
9 51359 Vũ Thái Long 59CDE
10 46059 Đàm Trung Nghiệp 59CDE
11 3635559 Đoàn Tú Quân 59CDE
12 563259 Phan Văn Quốc 59CDE
13 3075759 Nguyễn Văn Thành 59CDE
14 476459 Trần Anh Tuấn 59CDE
15 6459 Lê Anh Tuấn 59CDE
16 484259 Nguyễn Duy Tùng 59CDE
17 320459 Nguyễn Đức Vinh 59CDE
18 22459 Nguyễn Anh Xuân 59CDE
19 660 Đỗ Tiến Đạt 60CDE
20 95460 Phạm Văn Đức 60CDE
21 81360 Trần Bá Duy 60CDE
22 41160 Hoàng Ngọc Khánh 60CDE
23 190261 Trần Minh Quyết 61CDE