Điểm học kỳ I NH 2018-2019

Đánh giá

Ngày 28 tháng 9 năm 2018

 • Thực tập cán bộ kỹ thuật: ttcbkt

 

Ngày 9 tháng 10 năm 2018

 • Địa chất công trình DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2 DQT: DQT

Khóa 62:

 • Cơ học cơ sở 2 62CD1+2+3+4: chcs2

 

Ngày 15 tháng 10 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Trắc địa: pt
 • Phiếu sửa điểm Máy xây dựng: psd
 • Cơ học đất DQT: DQT
 • Nền móng DQT: DQT

Khóa 60:

-Cơ sở dữ liệu bản đồ số 60TRD: csdl

– Ngoại ngữ chuyên ngành 60CD5+6: nncn

Khóa 61:

 • Máy xây dựng 61CD3+4+5+6+E: mxd
 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 61CDE: csqh

Khóa 62:

 • Vẽ kỹ thuật 62CDE: vkt
 • Đường lối cách mạng của ĐCSVN 62CD1+2+3+4: dl
 • Kỹ thuật điện 62CD1+2: ktd

 

Ngày 22 tháng 10 năm 2018

 • Lý thuyết sai số 1 DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Máy XD: pt
 • Thực tập Trắc địa 62CD5+6: tttrd
 • Trắc địa 62CD5+6: trd
 • Kỹ thuật điện 62CD3+4: ktd
 • Kỹ thuật nhiệt 62CDE: ktn

 

Ngày 31 tháng 10 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật điện: pt
 • Kết quả phúc tra Tin học ứng dụng Cầu: pt
 • Tin học ứng dụng Cầu DQT: DQT

Khóa 60:

 • Thiết kế vad xây dựng mố trụ cầu 60CD5+6+E: mtc

Khóa 61:

 • Thực tập Đại chất công trình 61CD2+3+6: ttdc
 • Cơ học kết cấu 2 61CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: chkc2

Khóa 62:

– Pháp luật Việt Nam đại cương 62CDE: pl

 • Môi trường và phát triển bền vững 62CD6: mt
 • Tiếng Anh 7 62CDE: ta7

Khóa 63:

 • Giáo dục Quốc phòng 1+2+3 63TRD: qp
 • Tiếng Anh 1 63CDE: ta1

Ngày 30 tháng 11 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Giao thông và đường đô thị Sv0221112: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1 Sv 19762: pt
 • Kết quả phúc tra Kĩ thuật nhiệt: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 1: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học kết cấu 2 Sv14361: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 2: pt
 • Phiếu sửa điểm Thiết kế và XD mố trụ cầu Sv 619359: psd
 • Phiếu sửa điểm Môi trường và PT bền vững: psd
 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 LOPNV20 + DQT: ct2
 • Địa chất công trình LOPNV19: dcct
 • Thực tập trắc địa LOPNV11: tttrd
 • Trắc đại LOPNV23: trd
 • Khai thác kiểm định cầu LOPNV23: ktkdc
 • Nền móng LOPNV17: nm
 • Đồ án nền móng LOB1: danm

Khóa 60:

 • Nền móng 60TRD: nm

Khóa 61:

 • Thực tập Đại chất công trình 61CD1 +61CD1.1: ttdc

 

Ngày 24 tháng 12 năm 2018

 • Bảng điểm lẻ Kết cấu thép 1 Sv 211961: bdl
 • Quan trắc biến dạng LOPNG12: qtr
 • Thiết kế và XD mố trụ cầu DQT: DQT
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT 1 DQT + LOPNV18: tkcbtct
 • Đồ án nền móng LOPNV14: danm
 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT LOPNV11: da

Khóa 60:

 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 60CD2: danmd
 • Đồ án nền móng 60TRD: danm

Khóa 61:

 • Đồ án kết cấu BTCT 61CDE: da

Khóa 62:

 • Tiếng Anh học phần 8 62CDE: ta

Khóa 63:

 • Tiếng Anh 2 63CDE: ta2
 • Hình họa 63CD3+4+5+6: hh

 

Ngày 4 tháng 01 năm 2019

 • Kết quả phúc tra Hình họa Sv184463: pt
 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 DQT: DQT
 • Đồ án Nền móng LOPNV14: danm

Khóa 60:

 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 60CD5: tkxdct1

Khóa 61:

 • Kết cấu BTCT 61CDE: kcbtct

Khóa 62:

 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 62CD5+6 dl

Khóa 63:

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin (Phần 1) 63CD1+2+3+4+5+6: nnl
 • Hình họa 63CD1+2: hh
 • Giáo dục Quốc phòng 1 63CD1+2+3+4+5+6: qp1
 • Giáo dục Quốc phòng 2 63Cd1+2+3+4+5+6: qp2
 • Giáo dục Quốc phòng 3 63CD5+6: qp3

Ngày 30 tháng 01 năm 2019

 • Đồ án Thiết kế XD cầu thép LOPNV11: da
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ DQT: DQT
 • Đố án cơ sở trắc dịa công trình LOPNV11: da
 • Tin học ứng dụng đường DQT: DQT
 • Giao thông và đường đô thị DQT: DQT
 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Đồ án nền móng LOPNV13: da
 • Psd TK xây dựng cầu thép 1Sv1552260: psd
 • Psd Kỹ thuật điện: psd
 • Psd Vật lí 1 Sv1533063: psd
 • Psd Động lực học Ct Sv47856: psd
 • Psd Giải tích 2 Sv184960: psd
 • Psd Sức bền vật liệu 1: psd
 • Kết quả phúc tra Những NL CB của CN Mác Lê Nin Sv1605763: pt
 • Kết quả phúc tra Vật lí 1: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ sở KT và QH đô thị Sv54361: pt
 • Kết quả phúc tra Kết cấu thép 1 Sv185061: pt
 • Kết quả phúc tra Hình họa Sv79963: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật nhiệt Sv103361: pt
 • Kết quả phúc tra Trắc địa Sv185462: pt
 • Kết quả phúc tra Tiếng ANh cơ bản 2 Sv123161: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1 Sv139263: pt
 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính: pt

Khóa 60:

 • Đồ án Đại chính chuyên ngành 60TRD: da
 • Đồ án Trắc địa cao cấp 60TRD: da
 • Cơ sở bản đồ 60TRD: csbd
 • Cơ sở đo ảnh 2 60TRD: da2
 • Động lực học công trình 60CD1+2+3+4+5+6+E: dl
 • Thiết kế nền mặt đường 60CD1+4+5+6+E: nmd
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 60CD1+6+E: da
 • Thiết kế Xây dwungj cầu thép 1 60CD3+4+E: tkct
 • Đồ án Thiết kế xây dựng cầu thép 60CD3+4+E: da

Khóa 61:

 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 61CD1+2+3+4+5+6: qhvkt
 • Cơ học đất 61CD5+6: chd
 • Nhập môn cầu 61CDE: nmc
 • Kết cấu thép 1 61CD5+6+E: kct1
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 61CDE: nncn

Khóa 62:

 • Thực hành hóa đại cương 62CDE: th
 • Thực hành máy Trắc đại 62TRD: th
 • Hóa học đại cương 62CDE: hh
 • Cơ học cơ sở 2 62CD5+6+TRd: chcs2
 • Tiếng anh 8 62CDE: ta
 • Sức bền vật liệu 1 62CD3+5: sb1
 • Kỹ thuật điện CDD+6: ktd
 • Môi trường và phát triển bền vững 62CD3+4: mt

Khóa 63:

 • Vật lí 1 63CD1+2+3+4+5: vl1
 • Tin học đại cương 63CD3: th
 • Giải tích 1 63CD5+6: gt1
 • Giáo dục quốc phòng 123 63CDE: qp
 • Tiếng anh 34 63CDE: ta

 

Ngày 27 tháng 02 năm 2019

 • Bảng điểm lẻ Tiếng Anh 3+4 Sv1527462: bdl
 • Kết quả phúc tra Trắc địa Sv38061: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế nền mặt đường Sv98960: pt
 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 1 Sv21162: pt
 • Nền móng LOPB1: nm
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT
 • Thiết kế hình học và KS đường bộ DQT: DQT
 • Thiết kế và XD cầu BTCT 2 DQT: DQT
 • Giao thông và đường đô thị LOPNV22: gt

Khóa 60:

 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 60CD5: danmd
 • Đồ án Thiết kế xây dựng cầu thép 60CD1: dact
 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 60CD1: tkxdct1

Khóa 61:

 • Cơ học đất 61CDE: chd

Khóa 62:

 • Trắc địa 62CD1+2: trd
 • Xác suất thông kê 62TRD: xstk

Khóa 63:

 • Tin học đại cương 63CD4+5: th

 

Ngày 02 tháng 4 năm 2019

– Đồ án nền móng LOPNV12: danm

 • Đồ án Lập các phương án cầu LOPNV11: dalpac
 • Phiếu sửa điểm Đồ án kết cấu BTCT: psd
 • Kết quả phúc tra Tin học dại cương Sv175763: pt

Khóa 61:

 • Vật liệu XD 61TRD: vlxd
 • Thực tập Địa chất CT 61CD4+5+E: ttdc

Khóa 63: – Tin học ĐC 63CD1: thdc