Điểm học kỳ II năm học 2018-2019

Đánh giá

Ngày 03 tháng 4 năm 2019

 • Tin học ứng dụng cầu DQT: DQT
 • Định giá bất động sản 59TRD: dg
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai DQT: DQT
 • Thiết kế và XD mố trụ cầu DQT: DQT
 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Nền móng LOPB4: nm
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật 59CD1 (ngành Đường): tt

Khóa 60:

 • Thiết kế và XD cầu thép 2 60CD2: ct2
 • Đường sắt 60CD1: ds
 • Thiết kế và XD hầm giao thông 1 60CD1+2+E2, Thiết kế và XD cầu thép 2 60CDE2: hgt
 • Quan trắc biến dạng 60TRD: qt
 • Kỹ thuật giao thông 60CD1: ktgt
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT 2 60CD2: btct2

Khóa 61:

 • Cơ học đất 61CD1+2: chd
 • An toàn lao động 61CD1+2+5+6: atld
 • Nền móng 61CD1+2: nm
 • Kết cấu thép 1 61TRD: kct1

Khóa 62:

 • Thủy lực đại cương 62CD1+2+6: tl
 • Tư tưởng Hồ CHí Minh 62TRD: tt

Khóa 63:

 • Tin học đại cương 63CD2: thdc
 • Thực hành vật lí 63CD1+2+3+4+5: thvl

Ngày 25 tháng 4 năm 2019

 • Kết quả phúc tra Nền móng: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật điện Sv134462: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật giao thông Sv1552260: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế và XD cầu BTCT2 SV45059: pt
 • Cảng hàng không sân bay DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm An toàn lao đông Sv68760: psd
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật + thăm quan 59TRD: ttcb
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật 59CD4 (Cầu): ttcb
 • Địa chất công trình DQT: DQT
 • Đại chất công trình và Đại chất thủy văn DQT: DQT
 • Trắc đại và hệ thống thông tin toàn cầu DQT: DQT
 • Trắc địa DQT: DQT
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT2 DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOPNV11: danmd
 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT
 • Cơ sở trắc địa công trình DQT: DQT
 • Cơ sở đo ảnh 1 DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Vật liệu XD: pt

Khóa 60

 • Cảng hàng không và sân bay 60CD1: hksb
 • Kinh tế trắc địa 60TRD: kttrd
 • Thiết kế và XD cầu BTCT2 60CDE2: cbtct2
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 60CD3: da

Khóa 61

 • Lý thuyết sai số 2 61TRD: ss2
 • Nền móng 61CD3+4+5+6+E: nm
 • An toàn lao động 61CD3+4+E: atld

Khóa 62

 • Cơ học cơ sở 2 62CDE: cs2
 • Môi trường và phát triển bền vũng 62CDE: mt
 • Kỹ thuật điện 62CDE: ktd
 • Vật liệu xây dựng 62CD1+2+3+4+5+6: vlxd
 • Sức bền vật liệu 2 62CD1+2+3+4+5+6: sb2

Ngày 10 tháng 5 năm 2019

 • Chuyên đề cầu DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Vật liệu xây dựng Sv1504862: psd
 • Kết quả phúc tra Thực hành vật lí Sv151163: pt
 • Thực tập Đại chất công trình LOPNV12: tt

Khóa 60:

 • Đồ án Lập các phương án cầu 60CD2: da

Khóa 62:

 • Thủy lực đại cương 62CD5: tl

 

Ngày 27 tháng 5 năm 2019

 • Kết quả phúc tra Pháp luật VN đại cương Sv1564360: pt
 • Kết quả phúc tra Máy xây dựng Sv1548660: pt
 • Kết quả phúc tra Sức bền VL1 Sv1564360: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv70262: pt
 • Kết quả phúc tra Nền móng Sv1538460: pt
 • Kết quả phúc tra Quốc phòng 2: pt
 • Thực tập Đại chất công trình LOPNV11: ttdc
 • Phiếu sửa điểm Kỹ thuật điện Sv74762: psd
 • Thiết kế XD cầu thép 1 DQT: DQT
 • Bảng điểm lẻ Thủy lực ĐC Sv192862: bdl
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật 59CD3 (Đường): tt
 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Cầu: datn
 • Đồ án tốt nghiệp ngành Trắc địa: datn
 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Đường: datn

Khóa 61:

 • Kinh tế XD1 61CD1+2: ktxd
 • Đồ án Nền móng 61CD5+6: danm

Khóa 62:

 • Thủy lực Đại cương 62CD3+4: tl

Khóa 63:

 • Thực hành vật lí 63CD6+TRD: thvl

 

Ngày 28 tháng 6 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật: pt
 • Kết quả phúc tra Xác suất thống kê Sv150661: pt
 • Kết quả phúc tra Vật lí 1 Sv36161: pt
 • Kết quả phúc tra Trắc địa công trình chuyên ngành Sv252756: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv252861: pt
 • Thiết kế XD cầu thép 1 DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOPNV11: da
 • Những NL cơ bản của CN Mác Lê Nin (phần 2) DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế và thi công cầu LOPNV11: da
 • Đồ án TKXD cầu thép LOPNV11: da
 • Phiếu sửa điểm Kết cấu BTCT Sv2160: psd
 • Trắc địa LOPNV12: trd
 • Đại chất công trình LOPNV12: dc
 • Cơ học đất LOPB5: chd
 • Nền móng LPNV13: nm
 • Bảng điểm lẻ Vật liệu XD Sv192862: bdl
 • Trắc địa LOPB3: trd
 • Đồ án nền móng LOPNV11: da
 • Lý thuyết sai số 1 LOPNV12: ss1
 • Trắc địa cơ sở 2 LOPNV13: trdcs2
 • Thực tập Trắc địa LOPB3+ NV11: tt

Khóa 60:

 • Đồ án Cơ sở đo ảnh 60TRD: da
 • Tin học ứng dụng đường 60CD1: thud
 • Tin học ứng dụng cầu 60CD2: thud
 • Đồ án TK và XD hầm giao thông 60CD2+E2: da
 • Thiết kế và XD hầm GT2 60CD2+E2: hgt2
 • Chuyên đề cầu 60CD2+E2: cdc

Khóa 61:

 • Đồ án TKHH và khảo sát thiết kế đường bộ 61CD1+6: da
 • Kết cấu BTCT 61TRD: kc
 • Đồ án kết cấu BTCT 61TRD: da
 • Các phương pháp số trong cơ học kết cấu 61CD1+2+3+4+5+6: pps
 • Đồ án Tin học chuyên ngành 61TRD: da
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 61CD5+6: cbt1
 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT 61CD5+6: da

Khóa 62:

 • Địa chất công trình 62CD3+4+5+6+TRD: dc
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai 62CD5+6: tv
 • Xác suất thống kê 62CD1+2: xs
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh 62CD1+2+3+4+5+6: tt
 • Đường lối CM của Đảng CSVN 62CDE: dl
 • Trắc địa cơ sở 2 62TRD: trdcs2
 • Lý thuyết sai số 1 62TRD: ss1
 • Thực tập Trắc địa 62CDE: tt

Khóa 63:

 • Vật lí 2 63CD1+2+3+4 Vật lí 1 63CDE+TRD: vl2
 • Vẽ kỹ thuật 63CD1+2+3+4+5+6+TRD: vkt
 • Hình học 63CDE: hh
 • Đại số tuyến tính 63CDE: ds
 • Pháp luật Việt Nam ĐC 63CD1+2+5+6: pl
 • Thực hành hóa học ĐC 63CD2+3+4+6: th
 • Giải tích 2 63CD1+2+3+4+5+6+TRD: gt2
 • Giải tích 1 63CDE: gt1
 • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin (P2) 63CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: nl2

 

Ngày 01 tháng 7 năm 2019

 • Hạ tầng sân bay DQT: DQT
 • Cảng hàng không sân bay DQT: DQT
 • Đồ án TKHH và KSTK đường bộ LOPNV11: da
 • Kết quả phúc tra Thực hành vật lí Sv47562: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv45059: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 2 Sv401157: pt
 • Kết quả phúc tra Trắc địa cơ sở 2 Sv36261: pt

Khóa 60:

 • Đồ án Kỹ thuật giao thông 60CD1: da
 • Đồ án Xây dựng đường 60CD1: da

Khóa 61:

 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT 61CD1: da
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 61CD4: tkct1
 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ 61CD5+6: tkhh
 • Đồ án TKHH và KSTK đường bộ 61CD5: da

Khóa 62:

 • Xác suất thống kê 62CD5+6: xs
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai 62CD3+4: tv

 

Ngày 4 tháng 7 năm 2019

 • Bảng điểm lẻ Vật lí 2 Sv203963: bdl
 • Kết quả phúc tra Địa chất công trình Sv156762: pt
 • Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật: pt

Khóa 60:

 • Đồ án Lập các phương án cầu 60CDE2: da

Khóa 62:

 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 61CD2: c1
 • Địa chính chuyên ngành 61TRD: dc
 • Các phương pháp số trong cơ học kết cấu 61CDE: pps

Khóa 62:

 • Thủy văn và phòng chống thiê tai 62CD1+2: tv
 • Trắc địa 62CDE: trd

Khóa 63:

 • Pháp luật Việt Nam đại cường 63CD3+4: pl
 • Thực hành hóa đại cương 63CD5: th
 • Hóa học ĐC 63CD1+2+3+4+5+6+TRD: hh

 

Ngày 12 tháng 7 năm 2019

 • Phiếu sửa điểm Thực hành hóa đại cương: th
 • Phiếu sửa điểm Giao thông và đường đô thị: psd
 • Phiếu sửa điểm Đồ án TK Cầu BTCT: psd
 • Cơ học đất LOPNV11: chd
 • Nền móng DQT: DQT
 • Đồ án TK Cầu BTCT LOPNV11: da
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 DQT: DQT
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ DQT: DQT
 • Móng và tường chắn DQT: DQT

Khóa 60:

 • Kinh tế quản lý và khai thác đường 60CD1: ktd
 • Giao thông và đường đô thị 60CD1: gt

Khóa 61:

 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 61CD3+E: ct1
 • Đồ án TK Cầu BTCT 61CD2+3+E: da
 • Đồ án Nền móng 61CD3+4+E: da
 • Đồ án TKHH và KSTK đường bộ 61CD2+3: da
 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ 61CD3+4+E: tkhh

Khóa 62:

 • Sức bền vật liệu 1 62CDE: sb
 • Sức bền vật liệu 2 62TRD: sb2
 • Cơ học kết cấu 1 62CD6+TRD: kc1
 • Thiếng Anh 9 62CDE: ta9

Khóa 63:

 • Tin học đại cương 63CDE: th
 • Cơ học cơ sở 1 63CD1+2+3+4+5+6+TRD: cs1
 • Kỹ thuật nhiệt 63CD3+4: ktn
 • Tiếng Anh 6 63CDE: ta6
 • Vật lí 2 63CD5+6: vl2
 • Pháp luật Việt Nam đại cương 63TRD: pl

 

Ngày 18 tháng 7 năm 2019

 • Trắc địa cao cấp đại cương 1,2 DQT: DQT
 • Duy tu công trình cầu DQT: DQT
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Đồ án kiến trúc sv158460: sd
 • Phiếu sửa điểm XD đường Sv16560: sd
 • Hệ thống thông tin địa lý DQT: DQT
 • Công nghệ Gis DQT: DQT
 • Cơ sở bản đồ DQT: DQT
 • Đồ án XD đường LOPNV11: da
 • Giao thông và đường đo thị DQT: DQT
 • Đồ án thiết kế đường LOPNV11: da
 • Đồ án đường 1 LOPNV11: da
 • Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật Sv979956: pt
 • Bảng điểm lẻ Giải tích 2 Sv203963: bdl
 • Kết quả phúc tra TK và XD hammd GT2 Sv1527460: pt

Khóa 60:

 • Khai thác kiểm định cầu 60CD2+E2: kdc
 • Tin học ứng dụng cầu 60CD2: udc
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ 60CD1+2+E2: qh
 • Cơ sở vuieenx thám 60TRD: vt
 • Đồ án Cơ sở Trắc địa công trình 60TRD: da
 • Đồ án Cơ sở dữ liệu hạ tầng đô thị 60TRD: da
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 60CD2+E2: xdd

Khóa 61:

 • Trắc địa cao cấp đại cương 61TRD: trd2
 • Đồ án TK cầu BTCT 61CD1: da
 • Thiết kế và XD cầu BTCT1 61CD1: tk
 • Hệ thống thông tin địa lý 61TRD: ttdl
 • Cơ sở đo ảnh 1 61TRD: da1
 • Đồ án TKHH và KSTK đường bộ 61CDE: da
 • Thiết kế hình học và KSTK đường bộ 61CD1+2: tkhh
 • Kinh tế XD1 61CD5+6: kt1

Khóa 62:

 • Đo điện tử GPS 62TRD: gps
 • Cơ học kết cấu 1 62CD1+2+3+4+5+6: kc1
 • Xác suất thống kê 62CD3+4: xs

 

Ngày 11 tháng 9 năm 2019

 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật nhiệt Sv 5001062: pt
 • Kết quả phúc tra Trắc địa cao cấp 2 Sv 210061: pt
 • Kết quả phúc tra Trắc địa công trình chuyên ngành Sv154160: pt
 • Kết quả phúc tra Đồ án cơ sở đo ảnh: pt
 • Kết quả phúc tra Trắc địa Sv223662: pt
 • Kết quả phúc tra Thủy văn và phòng chống thiên tai Sv 178562: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2: pt
 • Phiếu sửa điểm Xây dựng đường Sv125060: psd
 • Phiếu sửa ddiemr Đồ án KCBTCT Sv548858: psd
 • Phiếu sửa điểm Cơ học cơ sở 1 Sv5001062: psd
 • Phiếu sửa điểm Thực tập công nhân: psd
 • Phiếu sửa điểm Thục hành hóa đại cương: psd
 • Bảng điểm lẻ Sức bền vật liệu 2 Sv192862: bdl
 • Đồ án Nền móng LOPNV12: danm
 • Trắc địa cơ sở 2 DQT: DQT

Khóa 61:

 • Đồ án Địa chính đại cương 61TRD: da
 • Thực tập công nhân + thăm quan 61TRD: ttcn

Khóa 63:

– Kỹ thuật nhiệt 63CD1+2+5+6: ktn